Inwestowanie, Makro-ekonomia

Bezrobocie BAEL: kluczowe informacje

21 września 2017 • By

Bezrobocie BAEL: do czego potrzebne?

W dzisiejszym wpisie pokaże Wam kilka akapitów, a w nich w jaki sposób liczone jest bezrobocie BAEL. Wiedzieliście o tym, że nie otrzymując wynagrodzenia możecie być zaliczeni jako osoba pracująca? O tym i jeszcze kilku innych ciekawostkach dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Na początku zawsze nasuwa się pytanie: dlaczego urzędy statystyczne w danym kraju liczą swoją statystykę bezrobocia. A potem liczone jest bezrobocie dla statystyk międzynarodowych. Odpowiedź jest dosyć prosta: zmieniają się kryteria, które brane są pod uwagę podczas liczenia bezrobocia. Podobnie jak opisywałem Wam w poprzednich artykułach dotyczących inflacji. Z uwagi na fakt, że mamy naszą krajową inflację i inflacje HICP, czyli inflację zharmonizowaną. Podawaną na potrzeby statystyki do eurostatu.

Bezrobocie BAEL: lista

Poniżej rozwijana lista ze wszystkimi wpisami z cyklu o makro-ekonomii.

Wskaźniki makro Polska

 1. Rachunek RP: bieżący i kapitałowy: część pierwsza, definicje
 2. Rachunek bieżący i kapitałowy: część druga, praktyczne przykłady
 3. Rachunek finansowy: część pierwsza, definicje
 4. Rachunek finansowy: część druga, praktyczne przykłady
 5. Zadłużenie zagraniczne w bilansie płatniczym
 6. Podaż pieniądza M1, M2, M3, jakie obejmują wkłady?
 7. Wskaźniki koniunktury najważniejsze informacje dla inwestora.
 8. CLI Polska, kompendium wiedzy dla inwestora.
 9. PMI Polska, kompendium wiedzy dla inwestora.
 10. Sprzedaż detaliczna, kompendium wiedzy dla inwestora.
 11. Produkcja budowlano-montażowa i ceny robót budowlano-montażowych, kompendium wiedzy dla inwestora.
 12. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych i rolnych, najważniejsze informacje dla inwestora.
 13. Bezrobocie w Polsce, w jaki sposób jest liczone i jego główne elementy.
 14. Bezrobocie BAEL, czym jest i czym się różni od standardowego bezrobocia.<— jesteś tutaj
 15. PPI (produkcja sprzedana przemysłu), jak wygląda wskaźnik w warunkach Polskich?
 16. Inflacja: kompendium wiedzy w jednym miejscu.

Wskaźniki makro USA

 1. Produktywność, jak jest liczona i ile aktualnie wynosi w USA? Ile wynosiła produktywność 10/20/30 lat wcześniej? Skąd pobieramy dane.
 2. Bilans handlowy w USA, czyli jak wygląda eksport i import.
 3. Beżowa Księga, czym jest i do czego może być potrzebna?
 4. PMI USA najważniejsze informacje dla inwestora.
 5. CLI USA najważniejsze informacje dla inwestora.
 6. Indeks ufności konsumentów, gdzie znajdziemy dane, jakie pokrywa Państwa?
 7. Inflacja producencka w USA, jak liczymy, czym różni się od inflacji? Najpotrzebniejsze informacje dla inwestora.
 8. Inflacja: kompendium wiedzy w jednym miejscu.
 9. Bezrobocie w USA, jak nie utonąć w gąszczu informacji? Jak liczymy, skąd pobieramy dane?
 10. Non-farm payrolls, najważniejsze informacje dla inwestora.
 11. Ivey Index najważniejsze informacje dla inwestora.
 12. ISM index najważniejsze informacje dla inwestora.
 13. USA, zmiana zapasów ropy. Co obejmują i co warto wiedzieć?
 14. Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan.
 15. Indeks cen nieruchomości w USA.

Wskaźniki makro Europa

 1. Wskaźnik sentymentu ekonomicznego w jaki sposób jest liczony i jego główne elementy.
 2. Wskaźnik pewności w przemyśle w jaki sposób jest liczony i jego główne elementy.
 3. Wskaźnik pewności w usługach w jaki sposób jest liczony i jego główne elementy.
 4. Wskaźnik produktywności w Europie.
 5. Bilans handlowy w Europie, czyli jak wygląda eksport i import.
 6. CLI w Europie, najważniejsze informacje dla inwestora.
 7. PMI w Europie, najważniejsze informacje dla inwestora.
 8. Stopy procentowe w Europie, jakie wyróżniamy i dlaczego?
 9. Bezrobocie w jaki sposób jest liczone i jego główne elementy.
 10. Inflacja producencka w Europie, najpotrzebniejsze informacje dla inwestora.
 11. Inflacja: kompendium wiedzy w jednym miejscu.
 12. Indeks cen domów/nieruchomości w jaki sposób jest liczony i jego główne elementy.

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Michał jest moim mentorem (info): partnerem trzech cykli edukacyjnych. Więcej na temat jego dwudziestoletniego doświadczenia jako inwestor indywidualny, analityk akcji/zarządzający przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić zarobki/PKB w Polsce. I sprawić aby miliony Polaków wróciły z imigracji do Polski. W tym celu Michał od 2007 roku prowadzi swojego bloga, gdzie już stworzył (i dalej tworzy) bazę wiedzy na temat inwestowania, gospodarki, demografii. Generalnie rzeczy ważnych dla każdego jak i dla przyszłości Polski. W tym celu stworzył między inny ten wpis: Jak rozpocząć inwestowanie? Co najpierw przeczytać lub zrobić? oraz poniższe cykle edukacyjne:

 1. 10 artykułów:  „Jak inwestować przy pomocy funduszy inwestycyjnych oraz bezpośrednio na giełdzie?”
 2. 10 artykułów o tym jak świadomie inwestować w spółki giełdowe: „Świadomy i aktywny inwestor giełdowy”: Struktura oszczędności Polaków: dlaczego tak mało oszczędności lokujemy na giełdzie?
 3. Cykl edukacyjny 8 artykułów analizujący: Cykl Kondratiewa, krach 1929, demografię Japonii wersus Polska oraz fundamentalną analizę rynku miedzi, złota, ropy naftowej i gazu ziemnego: Krach i Wojna: pięćdziesięcioletni Cykl Kondratiewa a granice kreowania długów.
 4. Seria edukacyjna dwudziestu artykułów „Jak zrobić z Polski drugi Londyn i podwoić wynagrodzenia?
 5. Seria edukacyjna o cyklu dziesięcioletnim (kilkanaście artykułów):  Prawdziwy rynek pracownika 🙂 Rok 2017/2018 będzie masakra! Obniżenie wieku emerytalnego -2 mln pracowników! Cykl dziesięcioletni na rynku pracy i w polskiej gospodarce

W szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Bezrobocie BAEL: definicja

Żeby odkopać najaktualniejszą definicję musimy przebrnąć przez różne akty prawne czy też encyklopedie internetowe. W tym opracowaniu skorzystałem z Badania Aktywność ekonomicznej ludności Polski za I kwartał 2016 roku i zasad metodycznych statystyki rynku pracy i wynagrodzeń za 2008 r.

Spójrzmy teraz jakie kryteria musi spełniać osoba, żeby była uznana ze bezrobotną:

Od I kwartału 2001 r. populacja bezrobotnych, według zaleceń EUROSTAT, została ograniczona do osób w wieku 15-74 lata. Bezrobotni są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki:

 1. w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (według definicji na str. 17),
 2.  aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę,
 3.  były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć (do 2003 r. włącznie, definicja nie uwzględniała ich gotowości do podjęcia pracy).

Źródło: GUS

W takich informacyjnych wpisach będę dużo cytował. Tak żeby niczego nie przekręcić.

Bezrobocie BAEL: kategorie

Jakie możemy znaleźć kategorie grupujące bezrobotnych:

Osoby bezrobotne zostały zaklasyfikowane do jednej z czterech kategorii:
• bezrobotni, którzy stracili pracę, tzn. osoby, które odeszły z ostatniego miejsca pracy nie z własnej inicjatywy i natychmiast (tzn. w ciągu trzech miesięcy) rozpoczęły poszukiwanie pracy,
• bezrobotni, którzy zrezygnowali z pracy, tzn. osoby, które odeszły z pracy z własnej inicjatywy i natychmiast rozpoczęły poszukiwanie pracy,
• bezrobotni, którzy powracają do pracy po przerwie, w czasie której nie poszukiwali pracy przez minimum 3 miesiące,
• bezrobotni, którzy nigdy nie pracowali i poszukują pierwszej w życiu pracy.

Źródło: GUS

Bezrobocie BAEL: metodyka

W jaki sposób zbierane są dane potrzebne do obliczenia wskaźnika bezrobocia BAEL? Wypiszę Wam teraz kilka najważniejszych punktów:

 • Od IV kwartału 1999 r. BAEL prowadzony jest w sposób ciągły.
 • W każdym z 13 tygodni danego kwartału ankieterzy odwiedzają określoną liczbę (aktualnie 4208) losowo wybranych mieszkań i zbierają dane o aktywności ekonomicznej w tygodniu poprzednim.
 • Badaniem objęte są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach.
 • Próbka mieszkań przeznaczonych do odwiedzin jest zmieniana z tygodnia na tydzień.
 • Próbki tygodniowe otrzymuje się z losowego podziału na 13 części próby kwartalnej, liczącej obecnie 54704 mieszkań.
 • Próba kwartalna została skonstruowana tak, aby każda z 13 próbek tygodniowych miała nie tylko jednakową wielkość, ale i jednakową budowę.

Źródło: GUS

Jak sami możecie zauważyć, ciężko tutaj o „krętactwo”. Jeżeli wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z w.w metodologią. To odzwierciedlają całkiem dobrze sytuację (nie mylić z sytuacją „w swojej głowie uważam, że…”). Teraz wypiszę Wam kilka dodatkowych informacji w punktach:

 • Od I kwartału 2010 roku próba do BAEL została dwukrotnie zwiększona w związku z koniecznością zapewnienia określonej w rozporządzeniu (Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej Nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 roku)
 • 2% precyzji dla oceny zmian stanu między kwartałami na poziomie kraju dla populacji stanowiącej 5% ludności w wieku produkcyjnym.
 • Najniższym poziomem podziału administracyjnego, na którym są udostępniane dane z BAEL jest województwo. Wynika to z reprezentacyjnego charakteru badania i wielkości próby.
 • Dane na niższych poziomach podziału terytorialnego są obciążone zbyt dużym błędem losowym, podobnie jak dodatkowe przekroje w ujęciu wojewódzkim.

Źródło: GUS

Bezrobocie BAEL: podział ludności zgodnie z BAEL

Teraz jeszcze kilka słów o tym jak według badania aktywności ekonomicznej ludności dzielimy ludzi. Można ich podzielić na:

 • pracujących,
 • bezrobotnych,
 • biernych zawodowo

A zakres badanych obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej. Zerknijmy jeszcze na dokładną definicje w.w podziałów:

 Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

— wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej

poza rolnictwem;

— miały pracę, ale jej nie wykonywały:

 • z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego (od 2014 r.) lub wypoczynkowego,
 • z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:

— do 3 miesięcy,

— powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

Do pracujących — zgodnie z międzynarodowymi standardami — zaliczani są również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.

Źródło: GUS

Tak wyglądała definicja kategorii uznających osoby pracujące. Powyżej już wypisałem jakie kryteria muszą spełniać osoby, żeby były uznane za bezrobotną. Dlatego teraz na koniec informacja o biernych zawodowo:

 Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.

Bezrobocie BAEL: bezrobocie publiczne a Bael

A tak wygląda wykres bezrobocia BAEL i GUS do 1 kwartału 2017 roku. Aktualnie czekamy na kolejne opracowanie bezrobocia BAEL za 2 kwartał 2017 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Warto wspomnieć, że aktualnie bezrobocie podawane przez urzędy pracy wynosi 7,1 za lipiec 2017 r.

Bezrobocie BAEL: przydatne linki
Bezrobocie BAEL: podsumowanie

Wpisy nie są jakimś popisem znajomości całej statystyki związanej z bezrobociem. Tylko zostały przygotowane w taki sposób, żeby każdy mógł sobie przeczytać w jaki sposób gromadzone są dane. Co bierze się pod uwagę itd. Żeby wiedzieć przykładowo, że do osób pracujących zalicza się osoby, które przepracowały 1 godzinę. Dodatkowo wiedzieć, że według statystyki gdy osoby pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej to też zaliczane są do grona pracujących.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

A może zainteresują Ciebie te rzeczy >>> Bezpłatne 51 szkoleń online z inwestowania dla każdego + Klub Giełdowy! <<<

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, wordbank.org, forsal.pl