Edukacja inwestora, Inwestowanie

Ebook: sprawozdanie finansowe spółki giełdowej

21 listopada 2018 • By

Sprawozdanie finansowe ebook

Wow, minęły już ponad 2 lata od mojego pierwszego wpisu. Niby dwa lata to ogrom czasu, a minęły w mgnieniu oka. Z tej okazji postanowiłem zebrać razem wszystkie artykuły o sprawozdaniu finansowym i wrzuciłem je do e-booka. Tak żeby każdy z Was mógł skorzystać z darmowej wiedzy nawet w momencie gdy jesteście off-line. Poniżej możecie zapoznać się ze spisem treści a w kolejnym akapicie znajdziecie więcej informacji o tym w jaki sposób pobrać e-booka.

Sprawozdanie finansowe ebook: spis treści

Na początku zaczniemy od spisu rozdziałów a następnie przedstawię Wam cały spis treści.

 1. Bilans
 2. Kapitał własny
 3. Aktywa obrotowe
 4. Aktywa trwałe
 5. Zobowiązania w spółce
 6. Aktywa równe pasywom
 7. ROE
 8. Rachunek zysków i strat
 9. EBIT
 10. EBITDA
 11. Marża odsetkowa netto
 12. P/E wskaźnik
 13. P/BV
 14. Wskaźniki płynności w spółce
 15. Cash Flow
 16. Amortyzacja

A tak wygląda dokładny spis treści

Bilans

Bilans: praktyczne spojrzenie na spółkę giełdową 6

Bilans: pierwsze kroki 6

Bilans: przedstawienie biznesu 7

Przykładowy bilans 8

Bilans: Forte 10

Bilans: PKOBP 15

Bilans: podsumowanie 17

Kapitał własny

Kapitał własny w spółce akcyjnej 18

Kapitał własny: podział 18

Kapitał własny: podstawowy/zakładowy 19

Kapitał własny: kapitał zapasowy spółki 21

Kapitał własny: kapitał rezerwowy spółki 22

Kapitał własny: podsumowanie 23

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe: wstęp 24

Aktywa obrotowe: definicja 24

Aktywa obrotowe: spółka Eurocash 25

Aktywa obrotowe w spółce 28

Aktywa obrotowe: zapasy 28

Aktywa obrotowe: należności z tytułu dostaw i usług 31

Aktywa obrotowe: środki pieniężne i ich ekwiwalenty 32

Aktywa obrotowe: podsumowanie 33

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe: wstęp 34

Aktywa trwałe w spółce: definicje 34

Aktywa trwałe: spółka budimex 35

Aktywa trwałe w spółce Budimex 36

Aktywa trwałe: odroczony podatek dochodowy 38

Aktywa trwałe: wartość niematerialne 40

Aktywa trwałe: podsumowanie 40

Zobowiązania w spółce

Zobowiązania w spółce: wstęp 41

Zobowiązania w spółce: definicja 41

Zobowiązania w spółce: Eurocash 42

Zobowiązania w spółce Eurocash 45

Zobowiązania w spółce: zobowiązania wykorzystują aktywa? 46

Zobowiązania w spółce: zobowiązania krótkoterminowe 47

Zobowiązania w spółce: krótkoterminowe zobowiązania finansowe 49

Zobowiązania w spółce: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 49

Zobowiązania w spółce: rezerwy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 51

Zobowiązania długoterminowe w spółce 52

Aktywa równe pasywom

Aktywa równe pasywom: wstęp 53

Aktywa równe pasywom: przykład Jana Kowalskiego 54

Aktywa równe pasywom: Eurocash 56

Aktywa równe pasywom: podsumowanie 57

ROE

ROE: wstęp 58

ROE: czyli jak działa mój biznes 58

ROE: czym jest kapitał własny 59

ROE: wzór i obliczenia 60

ROE: skąd pobrać? 62

ROE: podsumowanie 63

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat: wprowadzenie 64

Rachunek zysków i strat: pierwsze kroki 64

Rachunek zysków i strat: przedstawienie biznesu 65

Rachunek zysków i strat: przykładowy RZiS 66

Rachunek zysków i strat: GKI 66

Rachunek zysków i strat: KRUK 68

Rachunek zysków i strat: Asbis 69

Rachunek zysków i strat: opracowanie 72

Rachunek zysków i strat: podsumowanie 73

EBIT

EBIT: czym jest? 74

EBIT: w gąszczu definicji 74

EBIT: zasoby 75

EBIT: segmenty 78

EBIT: pozostałe elementy sprawozdania finansowego 79

EBIT: źródła danych 80

EBIT: różne podejścia 82

EBIT: podsumowanie 83

EBITDA

EBITDA 84

EBITDA: wstęp 84

EBITDA: różnica między deprecjacją i amortyzacją 85

EBITDA: powtórka EBIT 87

EBITDA: jak policzyć? 87

EBITDA: problemy z danymi 88

EBITDA: podsumowanie 89

Marża odsetkowa netto

Marża odsetkowa netto: wstęp 90

Marża odsetkowa netto: definicja 90

Marża odsetkowa netto: jak wygląda bilans banku 91

Marża odsetkowa netto: relacje inwestorskie 92

Marża odsetkowa netto: gotowy wskaźnik 93

Marża odsetkowa netto: wykres marży banku ING 94

Marża odsetkowa netto: podsumowanie 95

P/E wskaźnik

P/E wskaźnik 96

P/E wskaźnik: wzór 96

P/E wskaźnik: zmiana parametrów wskaźnika 96

P/E wskaźnik: czy warto pobierać gotowy wskaźnik? 98

P/E wskaźnik: podsumowanie 99

P/BV

P/BV 100

P/BV: definicja wartości księgowej 100

P/BV: definicja 100

P/BV: w jaki sposób skonstruować 101

P/BV: jak kupić spółkę? 104

P/BV: jak wyliczyć wskaźnik? 104

P/BV: tabele przestawne 105

P/BV: podsumowanie 106

Wskaźniki płynności w spółce

Wskaźniki płynności w spółce: jeden idealny wskaźnik 107

Wskaźniki płynności w spółce: gotówkowy 107

Wskaźniki płynności w spółce: szybki 109

Wskaźniki płynności w spółce: bieżący 112

Wskaźniki płynności w spółce: podsumowanie 114

Wskaźniki kondycji finansowej spółki 115

Wskaźniki kondycji finansowej spółki: 1 stopień pokrycia 115

Wskaźniki kondycji finansowej spółki: 2 stopień pokrycia 117

Wskaźniki kondycji finansowej spółki: podsumowanie 121

Cash Flow

Cash Flow: tajniki sprawozdania finansowego 122

Cash Flow: pierwsze kroki 122

Cash Flow: przedstawienie biznesu 123

Cash Flow: JSW 123

Cash Flow: wpływy ze sprzedaży spółek 125

Cash Flow: wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat do kapitału 126

Cash Flow: PZU 127

Cash Flow: przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej PZU 128

Cash Flow: przepływy pieniężne z działalności finansowej PZU 128

Cash Flow: CI Games 130

Cash Flow: podsumowanie 131

Amortyzacja

Amortyzacja: przegląd najpotrzebniejszych informacji 132

Amortyzacja: definicja 132

Amortyzacja: metody naliczania 132

Amortyzacja: spółka giełdowa 133

Amortyzacja: Cash Flow 134

Amortyzacja: podsumowanie 136

Sprawozdanie finansowe ebook: jak otrzymać e-booka?

Aby otrzymać powyższy ebook zapisz się na newsletter (koniecznie potwierdź subskrypcję, w przeciwnym wypadku subskrypcja nie zostanie aktywowana).

Jeżeli ktoś już jest dopisany do newslettera, link do poniższego ebooka otrzyma w najbliższym newsletterze. A jeżeli chciałbyś otrzymać ebook teraz, to w ostatnim newsletterze znajdziesz link do bezpłatnych materiałów.

Uwaga: jeżeli ktoś nie będzie mógł zapisać się na newsletter lub nie otrzyma linku do ściągnięcia ebooka, proszę o maila: kontakt: prześlę ebooka drogą mailową.