Edukacja inwestora, Inwestowanie

Wskaźniki makro ebook: zbiór najciekawszych materiałów

6 grudnia 2018 • By

Wskaźniki makro ebook

Przygotowałem dla Was e-book o tym jak wyglądają wskaźniki makro. Nazbierało się sporo stron,  bo ponad 100! Każdy, kto jest zainteresowany makro-ekonomią i jej wskaźnikami powinien o tym wiedzieć.

Standardowo zebrałem do kupy wszystkie artykuły z cyklu edukacyjnego o wskaźnikach makro i wrzuciłem je do e-booka. Tak żeby każdy z Was mógł skorzystać z darmowej wiedzy nawet w momencie gdy jesteście off-line. Poniżej możecie zapoznać się ze spisem treści a w kolejnym akapicie znajdziecie więcej informacji o tym w jaki sposób pobrać e-booka.

Wskaźniki makro ebook: spis treści

Na początku zaczniemy od spisu rozdziałów a następnie przedstawię Wam cały spis treści.

 1. Rachunek RP: bieżący i kapitałowy: część pierwsza, definicje
 2. Rachunek bieżący i kapitałowy: część druga, praktyczne przykłady
 3. Rachunek finansowy: część pierwsza, definicje
 4. Rachunek finansowy: część druga, praktyczne przykłady
 5. Zadłużenie zagraniczne w bilansie płatniczym
 6. Podaż pieniądza M1, M2, M3, jakie obejmują wkłady?
 7. Wskaźniki koniunktury
 8. Sprzedaż detaliczna
 9. Bezrobocie w Polsce
 10. Bezrobocie BAEL
 11. PPI Polska
 12. Wskaźnik sentymentu ekonomicznego
 13. Wskaźnik pewności w przemyśle
 14. Wskaźnik pewności w budownictwie
 15. Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej
 16. Wskaźnik pewności konsumentów
 17. Stopy procentowe w Strefie Euro
 18. Bezrobocie w UE
 19. Inflacja producencka w Europie
 20. Bezrobocie w USA
 21. Non-farm payrolls
 22. Zmiany zapasów ropy w USA
 23. Beżowa księga
 24. PMI USA
 25. Ivey Index
 26. ISM index
 27. PPI USA

A tak wygląda spis treści:

Rachunek RP: bieżący i kapitałowy

Rachunek bieżący i kapitałowy 8
Rachunek bieżący: główne składowe 8
Rachunek bieżący: towary 8
Rachunek bieżący: usługi 9
Rachunek bieżący: dochody pierwotne 9
Rachunek bieżący: dochody wtórne 10
Rachunek kapitałowy: główne składowe 11
Rachunek bieżący i kapitałowy: podsumowanie 12

Rachunek bieżący i kapitałowy: część druga, praktyczne przykłady

Rachunek bieżący i kapitałowy 13
Rachunek bieżący i kapitałowy: towary (import/eksport) 13
Rachunek bieżący i kapitałowy: saldo usług 15
Rachunek bieżący i kapitałowy: wpływ Brexit 17
Rachunek bieżący: dochody pierwotne 19
Rachunek bieżący i kapitałowy: dochody wtórne 20
Rachunek bieżący i kapitałowy: rozliczenia z UE 21
Rachunek obrotów bieżących: podsumowanie 22

Rachunek finansowy: część pierwsza, definicje

Rachunek finansowy 23
Rachunek finansowy: zawartość 23
Rachunek finansowy pasywa: definicje 23
Rachunek finansowy aktywa: definicje 25
Rachunek finansowy: podsumowanie 26

Rachunek finansowy: część druga, praktyczne przykłady

Jak zrozumieć rachunek finansowy 27
Jak zrozumieć rachunek finansowy: inwestycje bezpośrednie (pasywa) 27
Jak zrozumieć rachunek finansowy: inwestycje portfelowe (pasywa) 28
Jak zrozumieć rachunek finansowy: pozostałe inwestycje (pasywa) 30
Jak zrozumieć rachunek finansowy: inwestycje bezpośrednie (aktywa) 31
Jak zrozumieć rachunek finansowy: pozostałe inwestycje (aktywa) 33
Jak zrozumieć rachunek finansowy: oficjalne aktywa rezerwowe 34
Jak zrozumieć rachunek finansowy: podsumowanie 35

Zadłużenie zagraniczne w bilansie płatniczym

Zadłużenie zagraniczne 36
Zadłużenie zagraniczne: definicja 36
Zadłużenie zagraniczne: podział zadłużenia 36
Zadłużenie zagraniczne: zadłużenie rządowe i samorządowe 37
Zadłużenie zagraniczne: pozostałe sektory 38
Zadłużenie zagraniczne: dłużne wykazywane w inwestycjach bezpośrednich 40
Zadłużenie zagraniczne: sektor bankowy 41
Zadłużenie zagraniczne: zadłużenie NBP 42
Zadłużenie zagraniczne: struktura zadłużenia 43
Zadłużenie zagraniczne: ciekawe wskaźniki NBP 44

Agregaty pieniężne w Polsce

Agregaty pieniężne w Polsce 45
Agregaty pieniężne w Polsce: definicja 45
Agregaty pieniężne w Polsce: skład 45
Agregaty pieniężne w Polsce: M0 46
Agregaty pieniężne w Polsce: M1 46
Agregaty pieniężne w Polsce: M2 48
Agregaty pieniężne w Polsce: M3 49
Agregaty pieniężne w Polsce: agregaty pieniężne a inflacja? 50
Agregaty pieniężne w Polsce: podsumowanie 50

Wskaźniki koniunktury

Wskaźniki koniunktury 51
Wskaźniki koniunktury: przetwórstwo przemysłowe 51
Wskaźniki koniunktury: budownictwo 53
Wskaźniki koniunktury: handel 55
Wskaźniki koniunktury: usługi 57
Wskaźniki koniunktury: wskaźnik syntetyczny 59
Wskaźniki koniunktury: podsumowanie 60

Sprzedaż detaliczna

Sprzedaż detaliczna 61
Sprzedaż detaliczna Polska: co badamy? 61
Sprzedaż detaliczna: tablica 62
Sprzedaż detaliczna: struktura sprzedaży 63

Bezrobocie w Polsce

Bezrobocie w Polsce 65
Bezrobocie w Polsce: ogrom danych statystycznych 65
Bezrobocie w Polsce: definicja 65
Bezrobocie w Polsce: bierni zawodowo, kto to taki? 66
Bezrobocie w Polsce: jak liczymy wskaźniki? 66
Bezrobocie w Polsce: ludność 67
Bezrobocie w Polsce: kogo zalicza się do osób pracujących? 68
Bezrobocie w Polsce: BAEL a bezrobocie w gospodarce narodowej 68
Bezrobocie w Polsce: podsumowanie 68

Bezrobocie BAEL

Bezrobocie BAEL: do czego potrzebne? 69
Bezrobocie BAEL: definicja 69
Bezrobocie BAEL: kategorie 69
Bezrobocie BAEL: metodyka 70
Bezrobocie BAEL: podział ludności zgodnie z BAEL 70
Bezrobocie BAEL: bezrobocie publiczne a Bael 71
Bezrobocie BAEL: podsumowanie 72

PPI Polska

PPI Polska 73
PPI Polska: tablica GUS 73
PPI Polska: co zawiera 76
PPI Polska: wzrost cen 77
PPI Polska: metodologia 77
PPI Polska: podsumowanie 77

Wskaźnik sentymentu ekonomicznego

Wskaźnik sentymentu ekonomicznego 78
Wskaźnik sentymentu ekonomicznego: skąd dane? 78
Wskaźnik sentymentu ekonomicznego: szczegóły 78
Wskaźnik sentymentu ekonomicznego: interpretacja 78
Wskaźnik sentymentu ekonomicznego: porównanie ESI Polska do PKB 80
Wskaźnik sentymentu ekonomicznego: podsumowanie 80

Wskaźnik pewności w przemyśle

Wskaźnik pewności w przemyśle 81
Wskaźnik pewności w przemyśle: ogólne informacje 81
Wskaźnik pewności w przemyśle: jak liczymy? 81
Wskaźnik pewności w przemyśle: pytania 81
Wskaźnik pewności w przemyśle: wzór 82
Wskaźnik pewności w przemyśle: próbka 83
Wskaźnik pewności w przemyśle: strefa Euro i Polska 84
Wskaźnik pewności w przemyśle: wagi państw 85
Wskaźnik pewności w przemyśle: podsumowanie 85

Wskaźnik pewności w usługach

Wskaźnik pewności w usługach 86
Wskaźnik pewności w usługach: ogólne informacje 86
Wskaźnik pewności w usługach: jak liczymy? 86
Wskaźnik pewności w usługach: pytania 86
Wskaźnik pewności w usługach: wzór 87
Wskaźnik pewności w usługach: próbka 88
Wskaźnik pewności w usługach: strefa Euro i Polska 89
Wskaźnik pewności w usługach: wagi państw 90
Wskaźnik pewności w usługach: podsumowanie 90

Wskaźnik pewności w budownictwie

Wskaźnik pewności w budownictwie 91
Wskaźnik pewności w budownictwie: ogólne informacje 91
Wskaźnik pewności w budownictwie: jak liczymy? 91
Wskaźnik pewności w budownictwie: pytania 91
Wskaźnik pewności w budownictwie: wzór 92
Wskaźnik pewności w budownictwie: próbka 93
Wskaźnik pewności w budownictwie: strefa Euro i Polska 94
Wskaźnik pewności w budownictwie: wagi państw 95
Wskaźnik pewności w budownictwie: podsumowanie 95

Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej

Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej 96
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: ogólne informacje 96
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: jak liczymy? 96
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: pytania 96
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: wzór 97
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: próbka 98
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: strefa Euro i Polska 99
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: wagi państw 100
Wskaźnik pewności w sprzedaży detalicznej: podsumowanie 100

Wskaźnik pewności konsumentów

Wskaźnik pewności konsumentów 101
Wskaźnik pewności konsumentów: ogólne informacje 101
Wskaźnik pewności konsumentów: jak liczymy? 101
Wskaźnik pewności konsumentów: pytania 101
Wskaźnik pewności konsumentów: wzór 102
Wskaźnik pewności konsumentów: próbka 103
Wskaźnik pewności konsumentów: strefa Euro i Polska 104
Wskaźnik pewności konsumentów: wagi państw 105
Wskaźnik pewności konsumentów: podsumowanie 105

Stopy procentowe w Strefie Euro

Stopy procentowe w Strefie Euro 106
Stopy procentowe w Strefie Euro: depozytowa 106
Stopy procentowe w Strefie Euro: marginal lending rate 106
Stopy procentowe w Strefie Euro: main refinancing operation 107
Stopy procentowe w Strefie Euro: operacje otwartego rynku 108
Stopy procentowe w Strefie Euro: podsumowanie 109

Bezrobocie w UE

Bezrobocie w UE 110
Bezrobocie w UE: gdzie szukać? 110
Bezrobocie w UE: druga runda 112
Bezrobocie w UE: gdzie szukać metodologii? 112
Bezrobocie w UE: jak liczymy 112
Bezrobocie w UE: dane miesięczne 114
Bezrobocie w UE: wykresy 116
Bezrobocie w UE: podsumowanie 117

Inflacja producencka w Europie

Inflacja producencka w Europie 118
Inflacja producencka w Europie: do czego w ogóle potrzebny? 118
Inflacja producencka w Europie: Eurostat 119
Inflacja producencka w Europie czym różni się od inflacji CPI? 122
Inflacja producencka w Europie: podsumowanie 122

Bezrobocie w USA

Bezrobocie w USA 123
Bezrobocie w USA: bezrobotni definicja 123
Bezrobocie w USA: zatrudnieni 123
Bezrobocie w USA: skąd pochodzą dane? 124
Bezrobocie w USA: informacje brane pod uwagę 124
Bezrobocie w USA: wzór na poziom bezrobocia 125
Bezrobocie w USA: wykres 125
Bezrobocie w USA: podsumowanie 126

Non-farm payrolls

Non-farm payrolls 127
Non-farm payrolls: definicja 127
Non-farm payrolls: CES 127
Non-farm payrolls: grafiki 129
Non-farm payrolls: porównanie CES do QCEW 130
Non-farm payrolls: dostępne dane 130
Non-farm payrolls: podsumowanie 131

Zmiany zapasów ropy w USA

Zmiany zapasów ropy w USA 132
Zmiany zapasów ropy w USA: informacje o ropie 132
Zmiany zapasów ropy w USA: API 132
Zmiany zapasów ropy w USA: EIA 132
Zmiany zapasów ropy w USA: zgodność API i EIA 134
Zmiany zapasów ropy w USA: podsumowanie 135

Beżowa księga

Beżowa księga 136
Beżowa księga: informacje 136
Beżowa księga: lista rezerw federalnych 136
Beżowa księga: Nowy Jork 136
Beżowa księga: podsumowanie 137

PMI USA

PMI USA 138
PMI USA: co oznacza? 138
PMI USA: kto publikuje i kiedy 138
PMI USA: jakie dane brane są pod uwagę 139
PMI USA: podsumowanie 139

Ivey Index

Ivey Index: wstęp 140
Ivey Index: czym jest? 140
Ivey Index: czym różni się od indeksu ISM? 140
Ivey Index: jak wygląda obliczanie indeksu? 140
Ivey Index: skąd pobieramy dane? 141
Ivey Index: PMI Polska + IVEY PMI 142
Ivey Index: podsumowanie 142
ISM index 143
ISM index: co obrazuje? 143
ISM index: jak jest skonstruowany? 144
ISM index: daty publikacji 145
ISM index: wykresy 146
ISM index: podsumowanie 147

PPI USA

PPI USA 148
PPI USA: co wybrać? 148
PPI USA: raport BLS 149
PPI USA: co jest podawane w mediach? 150
PPI USA: jak zbierane są dane 150
PPI USA: dodatkowe ciekawe dane 151

Wskaźniki makro ebook: jak otrzymać e-booka?

Aby otrzymać powyższy ebook zapisz się na newsletter (koniecznie potwierdź subskrypcję, w przeciwnym wypadku subskrypcja nie zostanie aktywowana).

Jeżeli ktoś już jest dopisany do newslettera, link do poniższego ebooka otrzyma w najbliższym newsletterze. A jeżeli chciałbyś otrzymać ebook teraz, to w ostatnim newsletterze znajdziesz link do bezpłatnych materiałów.

Uwaga: jeżeli ktoś nie będzie mógł zapisać się na newsletter lub nie otrzyma linku do ściągnięcia ebooka, proszę o maila: kontakt: prześlę ebooka drogą mailową.