Inwestowanie

Posiedzenie RPP 7-8 marca 2017, co dalej ze stopami procentowymi?

9 marca 2017 • By

Posiedzenie RPP 7-8 marca 2017

Ostatnio pisałem Wam na temat bezpiecznego inwestowania, gdzie dodatkowo stworzyłem najnowsze zestawienie najlepszych lokat i kont oszczędnościowych. A wczoraj otrzymaliśmy dodatkowe informację jak wyglądało posiedzenie RPP 7-8 marca 2017 r. W szczególności jakie mają zdanie na temat wystrzału inflacji w ostatnim czasie. I oczywiście o potencjalnych podwyżkach stóp procentowych.

Dodatkowo jak ktoś jest tutaj nowy to o RPP możecie przeczytaj sobie tutaj. O Narodowym Banku Polskim i jego funkcjach, możecie przeczytać tutaj. No i na koniec warto zgłębić bardzo ważny temat o koszyku inflacyjnym: Uwaga nadciąga inflacja i koniec świata: analiza koszyka inflacyjnego w Polsce

To jest comiesięczna, cykliczna analiza w ramach wniosków płynących z trzech cykli edukacyjnych: 1) Droga inwestora 2) Niezbędnik bankstera 3) Budowa kapitału:

Raz w miesiącu praktycznie piszę dla Was o:

  1. Bezpiecznym inwestowaniu: Bezpieczne inwestowanie marzec 2017 Lokaty, obligacje, fundusze
  2. Klasach aktywów: Zachowanie giełdy w lutym + od początku roku (analiza klas aktywów)
  3. Działaniach RPP: <<< jesteś tutaj
  4. Najnowszych trendach na inflacji: Inflacja w lutym 2017 + 2,2% r/r i 0,3% m/m powyżej oczekiwań

Najlepszym sposobem na naukę praktycznej makro-ekonomii to śledzenie wydarzeń gospodarczych w kraju. O nich bardzo często wspomina mi Michał w ramach naszej współpracy. Jeżeli jesteście na początku swojej drogi związanej z makro-ekonomią i chcielibyście nauczyć się ciekawych rzeczy to zapraszam Was do wpisów omawiających działania RPP oraz NBP w ramach comiesięcznego zestawienia po spotkaniach RPP.

Posiedzenie RPP 7-8 marca 2017: komunikat

W comiesięcznych krótkich wpisach będę Was informował o tym co wydarzyło się ciekawego na posiedzeniach RPP. I jakie mogą płynąć z tego potencjalne wnioski. Tak  wyglądają terminy posiedzeń RPP na 2017 r.:

Terminy posiedzeń RPP w 2017 r.
miesiąc posiedzenia decyzyjne
dwudniowe
posiedzenie
jednodniowe
styczeń 10-11 24
luty 7-8 21
marzec 7-8 (wczorajsze posiedzenie) 21
kwiecień 4-5 19
maj 11-12 23
czerwiec 6-7 20
lipiec 4-5
sierpień 22
wrzesień 5-6 19
październik 3-4 17
listopad 7-8 21
grudzień 4-5 19

Źródło: NBP

Przechodząc do meritum to RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe bez zmian na poziomie:

  • stopa referencyjna 1,50%;
  • stopa lombardowa 2,50%;
  • stopa depozytowa 0,50%;
  • stopa redyskonta weksli 1,75%.

Dla przypomnienia wykres stóp RPP i inflacji ostatnie dane za styczeń 2017:

inflacja w Polsce dane za styczeń 2017

Sprawdźmy co dokładnie RPP zawarła w swoim komunikacie:

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie jest nadal umiarkowany, przy czym w wielu gospodarkach utrwalają się sygnały poprawy koniunktury. W strefie euro wzrost gospodarczy jest stabilny, czemu towarzyszą bardzo dobre nastroje w przemyśle. W Stanach Zjednoczonych koniunktura jest nadal wspierana przez poprawę sytuacji na rynku pracy wyrażającą się zarówno w zwiększaniu zatrudnienia, jak i wzroście płac.

Źródło: RPP

Spójrzmy teraz na wykres nastrojów w przemyśle: PMI

PMI strefa euro1

Opracowanie własne na podstawie danych: stooq.pl

dla osób dopiero zaczynających PMI na poziomie 50 oznacza równowagę w przemyśle. Wszystkie odczyty poniżej wiążą się z pogorszeniem sytuacji w przemyśle. A odczyty powyżej 50 wiążą się z poprawą sytuacji. Wskaźnikami takim jak PMI, zajmiemy się jeszcze w kolejnych artykułach. Na początku warto znać tych kilka podstawowych rzeczy. Jeżeli jesteście bardziej zaawansowanymi czytelnikami to możecie zobaczyć jak Michał opisywał wskaźnik PMI w swoim wpisie: Strategie przewidujące przyszłość gospodarki i giełdy: wskaźniki wyprzedzające koniunkturę.

Posiedzenie RPP 7-8 marca 2017: inflacja

Ostatnio pod wpisem o inflacji zaznaczyłem, że bardzo ważnym czynnikiem generującym inflację jest wzrost wartości surowców. W szczególności ropy. Również RPP wspomniała w swoim komunikacie o tym czynniku:

Roczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wyraźnie wzrosła w ostatnich miesiącach. Przyczyniły się do tego głównie wyższe ceny surowców na światowych rynkach, a więc czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej.

Źródło: RPP

Dlatego warto spojrzeć jeszcze raz na wykres ropy, czy wyższe ceny surowców mogą wpłynąć na zwiększoną presję inflacyjną. Poniżej dane w ujęciu m/m (miesiąc do miesiąca):

Ropa WTI w złotówkach + inflacja CPI

Opracowanie własne na podstawie danych: stooq.pl

Wykres pokazuje dynamikę na kontraktach ropy WTI, dołożyłem jeszcze dodatkowo kurs złotego, który jest bardzo ważnym czynnikiem (do cen ropy). Zaznaczyłem na wykresie dwie linie, które bardzo fajnie pokazują wpływ zmian cen ropy na inflację. W 2016 roku w momencie wystrzału cen ropy w górę, którego nikt się nie spodziewał można zauważyć dostosowanie się inflacji po kilku miesiącach. Kolejna kreska pokazuje już prawie idealnie dopasowanie dynamiki cen ropy i inflacji w Polsce. Aktualnie możemy zauważyć, że dynamika cen ropy delikatnie się obniżyła wraz z dynamiką inflacji.

Jeszcze ciekawiej wyglądają te same dane w ujęciu zmian r/r (rok do roku (np. styczeń 2016 do stycznia 2017)):

Ropa WTI w złotówkach + inflacja CPI rok do roku

Opracowanie własne na podstawie danych: stooq.pl

Posiedzenie RPP 7-8 marca 2017: podsumowanie co ze stopami procentowymi?

W ramach podsumowanie zamieszczam podsumowanie RPP:

W ocenie Rady, po istotnym wzroście w pierwszych miesiącach roku, inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Stabilizacji dynamiki cen w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Źródło: RPP

W efekcie, patrząc na ostatnie posiedzenie RPP, wydźwięk jest taki, że na razie nie ma co się spodziewać podwyżek stóp procentowych. Jest to też zgodne z konsensusem analityków: Stopy procentowe w Polsce jeszcze długo mogą pozostać rekordowe niskie.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

  • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
  • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, wordbank.org, forsal.pl