Inwestowanie, Poznaj sprawozdanie finansowe

EBITDA co powinien wiedzieć każdy inwestor i gdzie szukać danych?

16 września 2018 • By

EBITDA

W tym wpisie weźmiemy na warsztat wskaźnik EBITDA. Dlaczego w ogóle używamy go w Polsce? Czym różni się amortyzacja od deprecjacji? Na jakie pułapki uważać podczas tworzenia naszej analizy?

Jeżeli nie wiesz, czym jest amortyzacja, przypomnij sobie poprzedni wpis: Amortyzacja w spółce giełdowej

EBITDA: cykl edukacyjny

To jest wpis z cyklu edukacyjnego: poznaj sprawozdanie finansowe od praktycznej strony!

Przypominam też, że stworzyliśmy z Michałem specjalną grupę na Facebooku. Która jest związana tylko z tym cyklem edukacyjnym. Zachęcam do dołączenia:  „Pierwsze kroki Janusza Biznesu: KLIKNIJ TUTAJ”. I śledzenia moich dalszych poczynań.

EBITDA: wstęp

Kiedy chcemy zgłębić wiedzę o jakimś wskaźniku, klikamy w ikonkę wyszukiwarki Google i wpisujemy frazę: EBITDA. Przeważnie wyskakuje nam pierwsza strona z Wikipedii, na której znajduje się cała definicja. Zerkamy na pierwszy wzór:

EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji i deprecjacji

O przychodach, kosztach operacyjnych i amortyzacji słyszeliśmy. Ale czym jest deprecjacja? Zerkamy do sprawozdania finansowego spółki i mamy dwie amortyzacje. Zgodnie z obrazkiem poniżej:

Źródło: asbis sprawozdanie finansowe

Wszystko super, tylko… deprecjacji brak. Cóż, trzeba zgłębić temat i dowiedzieć się, czym ona właściwie jest. Wczytując się w tych kilka linijek dotyczących definicji EBITDA, znajdziemy informację o tym, że deprecjacja i amortyzacja to dwie różne rzeczy. Tylko czy rzeczywiście jest to zgodne z przepisami polskiego czy zagranicznego prawa? Nazwa EBTIDA pochodzi przecież z języka angielskiego. Co robić? Na powyższej grafice pojawiła się informacja o tym, że mamy amortyzację oraz amortyzację wartości niematerialnych i prawnych. Brakowało nam deprecjacji. Dlatego szukamy dalej. Patrzymy na kolejne sprawozdanie finansowe:

Źródło: 4 fun sprawozdanie finansowe

Jest jeszcze gorzej, bo mamy samą amortyzację. A zatem trzeba zerknąć do definicji czym jest amortyzacja. Poniżej fragment z Wikipedii:

Amortyzacja – w prawie bilansowym i podatkowym oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Źródło: Wikipedia

Mamy podaną informację, że amortyzacja, to zużywanie się dwóch kategorii:

 • środków trwałych
 • wartości niematerialnych i prawnych

Czyli u nas amortyzacja i deprecjacja jest brana pod uwagę jako całość. A jak sprawa wygląda za granicą?

EBITDA: różnica między deprecjacją i amortyzacją

Na początku spójrzmy na definicję deprecjacji z Investopedii (tłumaczyłem sam; za ewentualne błędy przepraszam)

Deprecjacja jest wydatkiem na trwałe aktywa poprzez ich cały okres użyteczności. Aktywa trwałe są rzeczowymi aktywami trwałymi, co oznacza, że są fizycznymi aktywami, których można dotknąć. Kilka przykładów aktywów trwałych lub rzeczowych aktywów trwałych znajdziecie poniżej:

 • budynki,
 • sprzęt,
 • umeblowanie,
 • samochody,
 • ziemia,
 • maszyny.

Źródło: Inwestopedia

Teraz przyjrzyjmy się definicji amortyzacji:

Amortyzacja jest rozłożeniem kosztów aktywów niematerialnych przez cały okres ich użyteczności. Aktywa niematerialne nie są aktywami fizycznymi. Przykłady aktywów niematerialnych znajdziecie poniżej:

 • patenty i znaki towarowe,
 • umowy franczyzowe,
 • prawa autorskie,
 • koszty emisji obligacji do podwyższenia kapitału.

Źródło: Inwestopedia

Znaleźliśmy naszą odpowiedź: za granicą terminy “deprecjacja” i “amortyzacja” odwołują się odpowiednio do deprecjacji środków trwałych i amortyzacji środków niematerialnych. Z kolei w Polsce deprecjacja i amortyzacja zostały złączone w jedno pojęcie. Dobrze widać to na przykładzie poniższego sprawozdania spółki KGHM:

Źródło: sprawozdanie finansowe KGHM

Jako amortyzację mamy policzone razem: rzeczowe aktywa trwałe (ang. depreciation) i aktywa niematerialne (ang. amortization). Przypuszczam, że zostało to wydzielone w taki sposób, ponieważ jest to spółka międzynarodowa. W przypadku spółek takich jak 4 fun media mamy jedną pozycję (tak jak na obrazku poniżej):

Źródło: 4 fun sprawozdanie finansowe

A tak to wygląda w PKOBP:

Źródło: PKOBP

EBITDA: powtórka EBIT

Dowiedzieliśmy się, jak zrozumieć dokładnie amortyzację w warunkach polskich. Teraz – żeby dobrze zrozumieć wskaźnik EBITDA – warto byłoby powtórzyć sobie, czym jest EBIT. Napisałem na ten temat cały obszerny wpis. Link znajduje się tutaj: Jak zrozumieć czym jest EBIT? Informacje krok po kroku.

EBITDA: jak policzyć?

W tym akapicie pokażę Wam, w jaki sposób policzyć EBITDA dla jednej ze spółek. Na początku powtórzmy sobie wzór z Wikipedii:

EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji i deprecjacji

Będziemy potrzebowali do obliczenia EBITDY informacje z rachunku zysków  i strat + rachunku przepływów pieniężnych. W powyższym wzorze (przychody – koszty operacyjne dają nam: EBIT) i teraz do tego musimy dodać amortyzację. Poniżej grafiki:

Źródło: 4 fun sprawozdanie finansowe

Tutaj znajdziemy ile wynosi EBIT (do EBIT włączone zostały pozostałe przychody i koszty operacyjne). Więcej o tym napisałem w poprzednim wpisie:

Źródło: 4fun sprawozdanie finansowe

Policzmy sobie ile wynosi EBITDA= 8 725 474, 54 zł + 2 756 445, 89 zł =  11 481 920,43 zł.

Gotowe. Później już tylko musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski, jednak ten wpis nie obejmuje tego zagadnienia. W kolejnym akapicie pokażę Wam, na jakie trudności możemy natrafić podczas szukania danych.

EBITDA: problemy z danymi

Pierwszy problem: waluta podawana w sprawozdaniu finansowym na różnych serwisach. Przyjrzyjmy się na początku, jak wygląda prezentacja danych o amortyzacji w sprawozdaniu spółki ASBIS:

Mamy dane w dolarach, a na serwisach przeważnie podawane są dane w złotówkach. Popatrzmy teraz na serwis Biznes Radar:

Źródło: Biznes Radar

Trzeba uważać na takie szczegóły, bo później w naszych analizach mogą pojawić się błędy. Dodatkowym problemem mogą być dane skumulowane i dane nieskumulowane. Zerknijmy na początku, jak wyglądają dane skumulowane dla spółki ASBIS:

Źródło: Bossa Skaner

Przypominam: Bossa Skaner jest dostępny dla użytkowników konta maklerskiego w BOŚ. Razem z Michałem używamy właśnie tego konta. Więcej informacji o tym skanerze i koncie znajdziecie tutaj: Najlepsze IKE/IKZE oraz akcyjne rachunki maklerskie i platformy do inwestowania przy pomocy TFI

I tutaj mamy podane dane w dolarach. Gdybyśmy chcieli dane nieskumulowane, musielibyśmy odjąć kwartał od kwartału.

EBITDA: podsumowanie

Warto pamiętać podczas analiz, że EBITDA składa się z deprecjacji i amortyzacji, a termin ten został zapożyczony z rynków zagranicznych. Z kolei w Polsce brana pod uwagę jest jedynie amortyzacja, która w swojej definicji obejmuje deprecjację i amortyzację. Dodatkowo, aby nie popełnić błędów podczas analizy, warto też pamiętać o różnicy w danych podawanych przez różne spółki.