Droga inwestora, Inwestowanie

Zestawienie zmian w kapitale własnym: przykłady ze spółek

7 maja 2017 • By

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Samo zestawienie zmian w kapitale własnym jest swojego rodzaju rozszerzeniem informacji znajdujących się w bilansie spółki. A dokładnie w pasywach informujących nas o wysokości kapitału własnego i wysokości kapitału obcego.

Na początku naszego wpisu prześledzimy w miarę łatwy przykład spółki CD Projekt. Następnie zerkniemy na troszeczkę trudniejszy przykład spółki PKN Orlen, kończąc na banku PKO BP.

Zestawienie zmian w kapitale własnym: lista

Poniżej macie listę podlinkowanych wpisów. Klikając na strzałkę możecie rozwinąć każdą z list.

Jak zbudować oszczędności na emeryturę

Sprawozdania spółki akcyjnej

Podstawy inwestowania

Co warto wiedzieć o Obligacjach

Analiza fundamentalna i techniczna

Instrumenty Finansowe

Psychologia w inwestowaniu

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Michał jest moim mentorem (info): partnerem trzech cykli edukacyjnych. Więcej na temat jego dwudziestoletniego doświadczenia jako inwestor indywidualny, analityk akcji/zarządzający przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić zarobki/PKB w Polsce. I sprawić aby miliony Polaków wróciły z imigracji do Polski. W tym celu Michał od 2007 roku prowadzi swojego bloga, gdzie już stworzył (i dalej tworzy) bazę wiedzy na temat inwestowania, gospodarki, demografii. Generalnie rzeczy ważnych dla każdego jak i dla przyszłości Polski. W tym celu stworzył między inny ten wpis: Jak rozpocząć inwestowanie? Co najpierw przeczytać lub zrobić? oraz poniższe cykle edukacyjne:

 1. 10 artykułów:  „Jak inwestować przy pomocy funduszy inwestycyjnych oraz bezpośrednio na giełdzie?”
 2. 10 artykułów o tym jak świadomie inwestować w spółki giełdowe: „Świadomy i aktywny inwestor giełdowy”: Struktura oszczędności Polaków: dlaczego tak mało oszczędności lokujemy na giełdzie?
 3. Cykl edukacyjny 8 artykułów analizujący: Cykl Kondratiewa, krach 1929, demografię Japonii wersus Polska oraz fundamentalną analizę rynku miedzi, złota, ropy naftowej i gazu ziemnego: Krach i Wojna: pięćdziesięcioletni Cykl Kondratiewa a granice kreowania długów.
 4. Seria edukacyjna dwudziestu artykułów „Jak zrobić z Polski drugi Londyn i podwoić wynagrodzenia?
 5. Seria edukacyjna o cyklu dziesięcioletnim (kilkanaście artykułów):  Prawdziwy rynek pracownika 🙂 Rok 2017/2018 będzie masakra! Obniżenie wieku emerytalnego -2 mln pracowników! Cykl dziesięcioletni na rynku pracy i w polskiej gospodarce

W szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Zestawienie zmian w kapitale własnym: definicja

Standardowo na początku zaczniemy od definicji do czego potrzebne jest nam zestawienie zmian w kapitale własnym:

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – to obowiązkowy element sprawozdania finansowego dla jednostek poddawanych corocznym, obligatoryjnym badaniom przez biegłego rewidenta. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego dokument ten podlega publikacji. Stanowi uzupełnienie bilansu oraz |rachunku zysków i strat. Zostało wprowadzone w 1999 roku w polskim systemie rachunkowości. Przedstawia majątkowo – finansową sytuacje przedsiębiorstwa oraz informacje na temat zmian zachodzących w składnikach kapitału (funduszu) własnego za dwa okresy, mianowicie za poprzedni oraz bieżący rok obrotowy i przyczyn ich zaistnienia.

Z punktu widzenia bilansu dokument ten zawiera informacje i wyjaśnienia dotyczące zmian (zmniejszenie lub zwiększenia) w strukturze kapitału własnego. Natomiast z punktu widzenia rachunku zysków i strat, stanowi ono uzupełnienie przychodów i kosztów bieżącego okresu, które ujmowane są w wyniku finansowym.

Źródło: Encyklopedia mFiles

Jak już jesteśmy przy zestawieniu w kapitale własnym to warto wiedzieć, że spółka może przeznaczyć część kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. Dowiemy się o tym przykładowo z WZA. Poniżej wklejam przykładową grafikę ze spółki:

Źródło: Synthos

Zestawienie zmian w kapitale własnym: CD Projekt

Jeżeli jesteś początkowym inwestorem i nie przeczytałeś poprzedniego wpisu o kapitale własnym to mocno zalecam dokonania tej czynności. Na samym dole znajdziesz link do artykułu.

Moim zdaniem samo sprawozdanie ze zmian w kapitale warto przeczytać kilka razy, żeby zapoznać się dokładnie z jego strukturą. Teraz prześledzimy sprawozdanie spółki CD projekt. Według mnie sprawozdanie warto czytać pionowo po kolei od lewej strony, aż do samego końca gdzie mamy podsumowanie ilości kapitału własnego ogółem. Zaczynając od pierwszej kolumny mamy:

 1. Kapitał zakładowy, czyli inaczej kapitał założycielski
 2. Kapitał zapasowy: możecie zauważyć, że zostało przekazane prawie 275 milionów z niepodzielonego zysku. I kapitał zmienił swoją rubrykę w sprawozdaniu.
 3. Pozostałe kapitały: w tym przypadku mamy koszty programu motywacyjnego (gdzie prawdopodobnie wynagrodzeniem były akcje dla pracowników). Poniżej opiszę Wam jakie ciekawe informacje możemy znaleźć na ten temat w kodeksie spółek handlowych
 4. Różnice kursowe z przeliczeń jednostek zagranicznych: niewiele mogłem znaleźć w sieci na ten temat, więc muszę pominąć ten temat
 5. Niepodzielony wynik finansowy: przykładowo nasz zysk netto możemy podzielić na dywidendę lub kapitał zapasowy
 6. Wynik finansowy bieżącego okresu: po prostu zysk netto z obecnego roku
 7. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: na początku warto zapoznać się z definicją jednostki dominującej (link na samym dole). W tym momencie ten temat pomijanym
 8. Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących: podobnie jak powyżej, sprawa z akcjonariuszami niekontrolującymi jest bardziej skomplikowana
 9. Kapitał własny ogółem: nasze podsumowanie ile mamy kapitału własnego w spółce

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

 Zestawienie zmian w kapitale własnym spółki cd projekt

Źródło: CDR

Wracając do tematu nabywania akcji spółki na własny rachunek to ustawodawca przewidział kilka wyłączeń. Na początku musimy zapoznać się z artykułem:

Art. 362. § 1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy:

Następnie dowiemy się z artykułu 362§1 pkt.2, że:

nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;

Źródło: KSH

Możliwym jest, że w segmencie pozostałe kapitały w zestawieniu spółka ujęła informację o akcjach, które otrzymali pracownicy. Poprzez emisję tzw. warrantów subskrypcyjnych. Czyli najprościej mówiąc, pracownicy wyższego szczebla dostali możliwość objęcia akcji po ustalonej cenie. Możemy przeczytać informację od spółki z poniżej grafiki:

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

Źródło: CDR

Powiem Wam szczerze, że są to takie moje wnioski, więc mogłem popełnić błąd. Jak czytelniku wiesz czy mam rację czy nie, to napisz w komentarzu i daj znać dlaczego. Może wszyscy nauczymy się ciekawych rzeczy. I na koniec pozostawiam Wam link na samym dole omawiający kwestię emisji akcji i wynagrodzeń pracowniczych w spółce. Pozostawię Wam krótki cytat:

Zgodnie z art. 448 par.2 pkt 2 k.s.h. uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać powzięta w celu  przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.

Źródło: KarieraManagera

Zestawienie zmian w kapitale własnym: PKN ORLEN

W przypadku spółki PKN Orlen, prześlizgniemy się dosyć szybko po konkretnych notach zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym. Na początku zerknijcie jak wygląda zestawienie zmian w kapitale własnym spółki na poniższej grafice:

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

źródło: PKN ORLEN

Zgodnie z notą przedstawioną przez spółkę 7.2.7.1., dokładnie opisywany jest kapitał podstawowy, który opisałem w poprzednim artykule. Teraz warto zerknąć na kolejną notę a dokładnie 7.2.7.2. Przedstawiająca kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym. Jest to dosyć skomplikowany temat i nie będziemy go poruszać w tych wpisach. Chętni mogą przeglądnąć sobie ten link.  Poniżej zamieszczam grafikę ze sprawozdania:

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

źródło: PKN ORLEN

Teraz wkleję Wam grafiki z kolejnych not, po kolei:

 • 7.2.7.3
 • 7.2.7.4
 • 7.2.7.5

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

źródło: PKN ORLEN

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

źródło: PKN ORLEN

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

źródło: PKN ORLEN

Zestawienie zmian w kapitale własnym: PKOBP

W zestawieniu zmian w kapitale własnym banku możemy znaleźć zdecydowanie więcej niż w “zwykłej” spółce akcyjnej, między innymi:

 • fundusz ogólnego ryzyka bankowego
 • zyski i straty aktuarialne
 • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wypisałem Wam tylko 3, które można zobaczyć na pierwszy rzut oka patrząc na sprawozdanie. Z pewnością jest ich zdecydowanie więcej, teraz możecie zerknąć sobie na grafikę poniżej:

(kliknij, aby otworzyć w nowym oknie)

Źródło: PKOBP

Artykuły, które pomogą Ci zrozumieć wpis:

Zestawienie zmian w kapitale własnym: podsumowanie

W tym wpisie pokrótce opisałem Wam elementy zestawiania w kapitale własnym. Tak żebyśmy mogli przeczytać jego zawartość. I przykładowo wiedzieć jak w przypadku spółki CD projekt. W jaki sposób motywowani są pracownicy spółki akcyjnej. Z pewnością można wyczytać jeszcze o wiele więcej ciekawych informacji. Jednakże ten wpis miał być w miarę krótki. Tak żeby każdy mógł bez problemu przez niego przebrnąć.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, worldbank.org, forsal.pl