Droga inwestora, Inwestowanie

Obligacje korporacyjne: co warto wiedzieć?

25 stycznia 2017 • By

Obligacje korporacyjne: wstęp

Nasze życiowe decyzje wyglądają bardzo podobnie jak decyzje przedsiębiorcy. Tylko mogą różnić się trochę sposobem finansowania naszego przedsięwzięcia. Przykładowo obligacje korporacyjne mogą służyć przedsiębiorcy do sfinansowania R&D (od ang. research and development), które w przyszłości mogą okazać się strzałem w 10. Z uwagi na fakt, że odkryjemy nowe metody przynoszące nam zdecydowanie większe przychody. Podobnie jest z nami, przykładowo młoda osoba zaciąga kredyt studencki. I następnie okazuje się, że wybrała bardzo dobrze, co przełoży się w przyszłości na jej życie. Zdecydowanie wyższymi zarobkami i osiąganą przyjemnością z wykonywanej pracy.

Poznając biznes, spółkę, czy metody jej finansowania musimy na początku poznać instrumenty, które są dostępne na rynku. Powstały już artykuły o tym, czym są akcje, czym są bony skarbowe i pieniężne oraz obligacje. W dzisiejszym artykule przyszedł czas na obligacje korporacyjne.

Obligacje korporacyjne: lista

Poniżej macie listę podlinkowanych wpisów. Klikając na strzałkę możecie rozwinąć każdą z list.

Jak zbudować oszczędności na emeryturę

Sprawozdania spółki akcyjnej

Podstawy inwestowania

Co warto wiedzieć o Obligacjach

Analiza fundamentalna i techniczna

Instrumenty Finansowe

Psychologia w inwestowaniu

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Więcej o jego osobie przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić zarobki/PKB w Polsce. I sprawić aby miliony Polaków wróciły z imigracji do Polski. W tym celu stworzył cykl analiz: Zróbmy z Polski drugi Londyn (!) W szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Obligacje korporacyjne: źródła pozyskiwania kapitału

Może kredyt? Może emisja akcji? Może emisja obligacji? No właśnie, zawsze powstaje pytanie w jaki sposób uzyskamy źródło finansowania do naszego przedsięwzięcia.  Możemy wyróżnić kilka sposobów:

 • jeżeli chcemy uzyskać finansowanie poprzez emisję akcji to w zamian musimy oddać inwestorom część kontroli w spółce. Możemy traktować to jako koszt pozyskania kapitału. Ale to nie wszystko bo kosztem pozyskania kapitału jest też przecież oddanie części przyszłych zysków
 • w chwili zaciągnięcia kredytu bankowego musimy spełnić wiele restrykcyjnych wymagań banku. Możliwe, że będziemy musieli przedstawić zabezpieczenia. A i to nie gwarantuje, że przejdziemy całą procedurę pozytywnie
 • Trzecią formą finansowania są obligacje korporacyjne. W zależności od spółki, obligacje korporacyjne mogą cieszyć się dużą stabilnością zysków bądź też nieść ze sobą ryzyko niespłacenia obligacji.

Generalnie decyzja o pozyskaniu kapitału z różnego źródła ponosi za sobą pewne wyzwania/konsekwencje. Nie można wrzucać wszystkiego do jednego worka i mówić: kredyty/akcje/obligacje korporacyjne to naciąganie ludzi. Jak w każdym przypadku, analizując dany instrument możemy powiedzieć: to zależy. Zdobywając wiedzę o każdym instrumencie, wycenie, analizie gospodarki, nasz obraz z czarno-białego. Zmieni się na bardziej kolorowy i zamiast mówić tak/nie będziemy mieli kilka dodatkowych opcji, które warto rozważyć.

Poniżej zamieszczam diagram z jakich źródeł przeważnie pozyskujemy kapitał obcy:

(kliknij w obrazek, aby powiększyć w nowej karcie)

kapitał obcy finansowanie

Obligacje korporacyjne: definicja

Obligacje korporacyjne podobnie jak “zwykłe” obligacje emitowane są zgodnie z ustawą o obligacjach. Są to dłużne papiery wartościowe (potwierdzają zadłużenie podmiotu, który wyemitował obligacje). Nadrzędnym celem emisji jest przeważnie pozyskanie kapitału do spółki na nowe inwestycje. Obligacje korporacyjne to po prostu obligacje, tylko podmiotem emisyjnym jest w tym wypadku przedsiębiorstwo zamiast Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacje korporacyjne: rynek kredytowy przedsiębiorstw

Jak znajdujemy się w temacie obligacji korporacyjnych to warto byłoby wspomnieć o tym jak wygląda rynek kredytowy wśród przedsiębiorców. Takie kroki możemy podjąć żeby zorientować się jaka część przedsiębiorców zaciąga kredyty i czy przykładowo nie mają problemów ze spłatą zobowiązania.

Spójrzmy na odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt na grafice poniżej:

(kliknij w obrazek, aby powiększyć w nowej karcie)

odsetek przedsiębiorstw ubiegających się o kredyt

Opracowanie własne na podstawie danych: NBP

Może w momencie gdy większość przedsiębiorców nie ubiega się o kredyt na tak wysokim poziomie. Może firmy rozważyły emisję obligacji korporacyjnych? A może podchodzą bardziej konserwatywnie i finansują się tylko kapitałem własnym? A może wstrzymują się z nowymi inwestycjami i nie chcą ryzykować? Na początku przejdziemy przez prostsze zagadnienia, żeby umieć zrobić i zrozumieć analizy bardziej zaawansowane. Dlatego zachęcam Cię czytelniku do czynnego obserwowania bloga.

Obligacje korporacyjne: okres trwania obligacji

Podobnie jak przy wpisie o obligacjach. Możemy wyróżnić trzy terminy do wykupu obligacji, przedstawione na grafice poniżej:

podzial-ze-wzlgedu-na-okres-do-wykupu

  • krótkoterminowe (przeważnie będą to obligacje wyemitowane na 1 rok)
  • średnioterminowe (przeważnie będą to obligacje wyemitowane od 1 roku do 5 lat)
 • długoterminowe (przeważnie będą to obligacje z okresem trwania powyżej 5 lat)

Na samym dole wpisu będzie akapit, omawiający wycinek sprawozdania finansowego spółki. W którym będziecie mogli zobaczyć jak dokładnie wyglądają okresy obligacji prezentowane przez spółkę.

Obligacje korporacyjne: zabezpieczenie obligacji

Obligacje przeważnie uznawane są za bardzo bezpieczny instrument. Dlatego większość obligacji nie posiada zabezpieczenia. Jednakże czasami spotykamy się z zabezpieczonymi obligacjami.

W takim przypadku obligacje korporacyjne możemy podzielić na:

obligacje korporacyjne zabezpieczone-niezabezpieczone

Obligacje korporacyjne niezabezpieczone to takie, które w warunkach emisji nie mają dodatkowych zabezpieczeń na wypadek niespłacenia odsetek i kapitału zainwestowanego. W takim przypadku warto przyjrzeć się dokładnie sytuacji finansowej spółki. Sprawdzić jakie ma perspektywy na przyszłość a w szczególności czy wywiązywała się terminowo ze swoich zobowiązań w przeszłości.

Ciekawą konstrukcją są obligacje zabezpieczone, warto sięgnąć do ustawy. Żeby zobaczyć czy znajdziemy wzmiankę o zabezpieczeniu obligacji:

Art. 28. 1. Emitent może ustanowić zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji. 2. Obligacje nie mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczeń przewidzianych w warunkach emisji, chyba że z warunków emisji wynika, że zabezpieczenia zostaną ustanowione po wydaniu obligacji.

Źródło: ustawa o obligacjach

Jak widzicie powyżej, ustawodawca przewidział w ustawie o obligacjach miejsce na temat zabezpieczeń. Cały rozdział 3 jest poświęcony temu jak wyglądają przepisy dotyczące zabezpieczenia obligacji. Generalnie chciałem zwrócić waszą uwagę po raz kolejny, że warto czytać akty prawne. Powyższa definicja jest tylko przykładem, że możemy znaleźć dokładną informację w ustawie czy mogą być wydawane obligacje przed ustanowieniem zabezpieczenia czy nie. Prawie jak zawsze odpowiedź brzmi: to zależy. W tej chwili nie będziemy dokładnie tego analizować.

Na koniec napiszę Wam na czym może być ustanowione zabezpieczenie obligacji:

  • hipoteka
  • zastaw rejestrowy
  • poręczenie
 • gwarancja skarbu państwa
Obligacje korporacyjne: rynek

Handel obligacjami korporacyjnymi odbywa się na rynku Catalyst. Notowania możemy znaleźć pod tym linkiem. Większość obligacji jest notowana w złotych, jednakże możemy znaleźć obligacje, które są emitowane w euro. Przykładowo bardzo dobrze radząca sobie spółka w sektorze wierzytelności przewidziała jedną emisję obligacji notowanych w euro: Kruk S.A.

Teraz przedstawię Wam jak prezentowane są dane o obligacjach korporacyjnych. Chciałbym żebyście się zapoznali z różnymi parametrami. Tak naprawdę nie są to podstawy, ale chciałbym żebyście wiedzieli o tym, jak są przedstawione na stronach giełdy. Jeżeli jesteś totalnie początkującą osobą, to wystarczy zapoznać się z parametrami i jeżeli czegoś nie rozumiesz to nie przejmuj się. W przyszłości będziemy poruszać niektóre tematy z tym związane.

Każda z obligacji będzie miała różne parametry, w tym wpisie nie będziemy tego dokładnie analizować. Chciałbym żebyście zwrócili uwagę na dwie rzeczy (pierwsza obligacja jest emitowana w złotówkach):

  • Ramka nr. 1: mamy dwa rodzaje sposobu emisji: publiczny i prywatny
 • Ramka nr. 2: sposób oprocentowania: WIBOR 3M + marża (bardzo często pojawia się takie zestawienie, przykładowo przy kredytach)

kruk obligacje korporacyjne

Źródło: GPW Catalysty

Druga obligacja poniżej, jest notowana w euro. Spójrzcie na dwie rzeczy:

  • Ramka nr.1: sposób emisji jest inny, prywatny
 • Ramka nr.2: oprocentowanie obligacji jest inne, stałekruk obligacja korporacyjna denominowana w euro

Źródło: GPW Catalysty

Jak sami mogliście zauważyć, dwie wyżej wymienione obligacje są notowane w różnych walutach. I mają inne oprocentowanie. Może spółka nie chce brać na siebie ryzyka związanego ze stopą procentową w EURo, dlatego oferuje stałe oprocentowanie? Tego nie wiem, w przyszłości jak przejdziemy do bardziej zaawansowanej analizy może podejmiemy ten temat. Dlatego zachęcam do obserwowania bloga na bieżąco.

Obligacje korporacyjne: sprawozdanie finansowe spółki

Sprawozdanie finansowe możemy analizować na wiele sposób: Sprawozdanie finansowe spółki giełdowej odpowiedzią dlaczego kursy na giełdzie zmieniają się. Dlatego grzechem byłoby nie zerknąć do sprawozdania finansowego spółki. I sprawdzić jakie posiada zobowiązania w swoim portfelu. W przypadku Kruka mamy niezabezpieczone wyemitowane obligacje:

  • poniżej 6 miesięcy
  • od 6 do 12 miesięcy
  • od roku do 2 lat
  • od 2 lat do 5 lat
 • powyżej 5 lat

możecie zerknąć na wycinek ze sprawozdania finansowego spółki:

wyemitowane-obligacje-przez-kruka-w-2015-r

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Kruk S.A, strona 72

Można by było napisać jeszcze zdecydowanie więcej na temat obligacji korporacyjnych. Chociaż na dobry początek takie podstawowe informację wystarczą. Żebyście mogli złapać wizję, czym są obligacje korporacyjne.

Obligacje korporacyjne: podsumowanie

Obligacje korporacyjne to tylko część wielkiego świata finansów. W tym wpisie chciałem Wam przedstawić w jaki sposób możemy zapoznać się z praktycznymi podstawami. W szczególności gdzie szukać informacji o obligacjach, wiedzieć jaka spółka wyemitowana obligacje. Jakie zobowiązania może posiadać w swoim sprawozdaniu finansowym. Czy nasze obligacje są zabezpieczone, czy nie?

Takie rzeczy warto wiedzieć, powiększać swoją wiedzę, żeby w przyszłości załapać nasz big picture. Pamiętajcie, uczymy się całe życie.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, wordbank.org, forsal.pl

Literatura:

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/obligacja-korporacyjna
https://pl.kruk.eu/media/article/file/sprawozdanie_finansowe_wg_ifrs_grupa_kapitalowa_kruk_2015.pdf
http://www.gpwcatalyst.pl/kalkulator-rentownosci-obligacji?issuer=KRUK
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000238