Inwestowanie

Jak inwestować w obligacje

27 grudnia 2016 • By

Jak inwestować w obligacje: podstawy

Świadomy i odpowiedzialny inwestor powinien znać nie tylko jeden instrument finansowy. Warto ciągle zwiększać swoje kompetencje, przyczyniając się do rozwoju edukacji w całym społeczeństwie. Nie warto zamykać się na jedną możliwość lokowania kapitału. Jak sami widzicie w dzisiejszych czasach na lokacie nie odłożymy zbyt wiele. W dzisiejszym wpisie omówię podstawy o tym jak inwestować w obligacje. Będzie to moim zdaniem zbiór najpotrzebniejszych wiadomości o obligacjach. W celu zobrazowania osobie początkującej jak wygląda temat związany z obligacjami.

Jak inwestować w obligacje: lista

Poniżej macie listę podlinkowanych wpisów. Klikając na strzałkę możecie rozwinąć każdą z list.

Jak zbudować oszczędności na emeryturę

Sprawozdania spółki akcyjnej

Podstawy inwestowania

Co warto wiedzieć o Obligacjach

Analiza fundamentalna i techniczna

Instrumenty Finansowe

Psychologia w inwestowaniu

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Więcej o jego osobie przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić w Polsce zarobki: Jak podwoić wynagrodzenia i rozwiązać wszystkie problemy Polski? Podwoić PKB! Michał chce abyśmy razem tworzyli warunki aby Polska stała się drugim Londynem: Zróbmy z Polski drugi Londyn (!) Warsztat AnalitykaW szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Jak inwestować w obligacje: krótka historia związana z obligacjami

Według angielskiej Wikipedii pierwszy zalążek emisji obligacji skarbowych powstał w 1517 r. na terenie dzisiejszej Holandii. Następnie pierwsze obligacje skarbowe zostały wyemitowane przez Bank Anglii w 1694 r. w celu zebrania funduszy na wojnę z Francją.

Zgodnie z Wikipedią pierwszy oficjalny zapis emisji obligacji municypalnych powstał w 1812 r. dokonany poprzez miasto Nowy Jork. Dodatkowo w kolejnych latach środki z emisji obligacji przeznaczane były na finansowanie budowy kolei. Opisałem krótko tylko kilka przykładów, chętne osoby będę mogły sobie doczytać historię z podpiętych linków.

Jak inwestować w obligacje: pozyskiwanie kapitału

W artykule na temat: jak inwestować w akcje pisałem o możliwościach pozyskania kapitału przez spółkę. Emisja akcji jest jednym ze sposobów pozyskania kapitału. Kolejnym sposobem wartym wyróżnienia jest emisja obligacji, zgodnie z przedstawionym schematem poniżej:

finansowanie-biznesu-kapitalem-wlasnym-lub-obcym

Tylko czym tak naprawdę różnią się akcje od obligacji i dlaczego jest to tak ważne? Poniżej przedstawię Wam kilka przypadków, które powinniśmy rozważyć na początku swojej drogi inwestorskiej:

Akcjonariusz:

  • ponosi ryzyko bieżącej działalności spółki (spółka może osiągnąć zysk lub ponieść stratę)
 • uczestniczy w podziale zysku i może wpływać na podejmowanie decyzji w spółce

Obligatariusz:

 • może nie ponieść ryzyka bieżącej działalności spółki (obligacje mogą być zabezpieczone lub nie, ten temat jest zbyt obszerny na ten artykuł i poruszę go jeszcze w przyszłości)
 • może nie ponieść ryzyka zmiany kursu obligacji (w momencie gdy trzyma obligację do wykupu)
 • nie uczestniczy w podziale zysku i nie może wpływać na podejmowanie decyzji w spółce

Jak inwestować w obligacje: przykład 1

spolka-abc1

Przedsiębiorstwo uzyskało w 2016 roku milion złotych z emisji obligacji. Po zainwestowaniu tych środków w biznes firma uzyskała, załóżmy, przychody w wysokości 1 mln złotych. Załóżmy, że koszty biznesu, przed kosztami finansowymi, wyniosły 900 tys. złotych. A same koszty finansowe przyjęły kwotę 100 tys. złotych. Przy tych założeniach wynikiem jest uzyskanie neutralnego wyniku finansowego w 2016 roku, zysk netto wyniósł zero złotych.

Przyjrzyjmy się sytuacji akcjonariusza i obligatariusza:

 • akcjonariusze nie mają zysku do podziału
 • obligatariusz otrzyma swoje 100 tys. złotych z zakupu obligacji (odsetki wyniosły 10% w skali roku)

Jak inwestować w obligacje: przykład 2

spolka-abc2

Przedsiębiorstwo uzyskało w 2016 roku milion złotych z emisji obligacji. Po zainwestowaniu tych środków w biznes firma uzyskała, załóżmy, przychody w wysokości 1 mln złotych. Załóżmy, że koszty biznesu, przed kosztami finansowymi, wyniosły 500 tys. złotych. A same koszty finansowe przyjęły kwotę 100 tys. złotych. Przy tych założeniach wynikiem jest zysk netto w wysokości 400 tys. złotych.

Przyjrzyjmy się sytuacji akcjonariusza i obligatariusza:

 • akcjonariusze posiadają 400 tys. zysku do podziału
 • obligatariusz otrzyma swoje 100 tys. złotych z zakupu obligacji (odsetki wyniosły 10% w skali roku)

Tak naprawdę to ukazane dwa przykłady powyżej są mocno teoretyczne. Jak sami zdążyliście zauważyć inwestowania nie można postrzegać w bardzo uproszczony sposób. Jednakże możemy przedstawiać wiedzę w uproszczony sposób, ułatwiając tym samym zgłębienie podstaw osobom początkującym.

Nie traktujcie tego przykładu jako sugestię do kupna obligacji. Chciałem Wam przedstawić wstępny proces w jaki możemy patrzeć na obligacje. I jaka jest różnica pomiędzy akcjami a obligacjami. Jest to dopiero ułamek wiedzy, który powinniśmy posiadać jako początkujący inwestorzy. Rzeczywista analiza jest zdecydowanie trudniejsza i zajmuje zdecydowanie więcej czasu.

Jak inwestować w obligacje: rodzaje i emitenci obligacji

Możemy wyróżnić trzech głównych emitentów obligacji:
Jak inwestować w obligracje: emitenci-obligacji

Jak z pewnością wielu z Was się domyśla obligacje Państwowe emitowane są przez Skarb Państwa. Przeważnie w celu pokrycia deficytu budżetowego i innych potrzeb finansowych związanych z bieżącą działalnością. Przykładowo w celu sfinansowania części obecnego programu 500+.

Drugim emitentem obligacji mogą być przedsiębiorstwa, które potrzebują finansowania na realizację swoich potrzeb inwestycyjnych. Związanych przykładowo z odbudową parku maszynowego lub zakupu nieruchomości.

Ostatnim emitentem obligacji może być jednostka samorządu terytorialnego. Przykładowo jak mogliście wyczytać powyżej. Obligacje jednostek samorządu terytorialnego były emitowane w celu sfinansowania budowy kolei, albo lokalnej drogi należącej do danej gminy. Tak naprawdę potrzeby finansowe mogą być przeróżne.

Jak inwestować w obligację: podział ze względu na okres do wykupu

Przeważnie wyróżniamy trzy okresy do wykupu, przedstawione zostały na schemacie poniżej:

podzial-ze-wzlgedu-na-okres-do-wykupu

Podobnie jak opisywałem we wpisie o budowaniu kapitału, nasze aktywa (w tym przypadku obligacje), oznaczamy jako krótkoterminowe w momencie gdy ich zapadalność (okres do wykupu) wynosi do 1 roku.

Kapitał w poprzednim wpisie był podzielony tylko na krótko i długo terminowy. W przypadku obligacji został dodany okres średnioterminowy, znajdujący się w przedziale od 1 roku do 5 lat. I na koniec pozostał nam okres długoterminowy, gdzie wykup danych obligacji odbywa się powyżej 5 lat.

Moim zdaniem takie przedstawienie z pewnością pomoże osobom zajmującym się księgowaniem obligacji. Dla osoby początkującej wystarczy tylko zapamiętać, że mamy trzy podziały. Bardziej jest to ciekawostką niż niezbędną informacją dla inwestora.

Jak inwestować w obligacje: ryzyka związane z inwestycjami w obligacje

Inwestując w obligacje powinniśmy mocno zapoznać się z ryzykami mogącymi wpłynąć na nasz wynik, w szczególności:

  • ryzyko inflacji
  • ryzyko niewypłacalności
 • ryzyko płynności

Zacznę od krótkiego wytłumaczenia dlaczego poszczególne ryzyka są według mnie ważne. Ryzyko inflacji może wpłynąć na nasz wynik w momencie gdy inwestujemy długoterminowo. Przykładowo kupując obligację 10 letnią, która oferuje kupon w wysokości 3 procent. Z różnych przyczyn inflacja po 5 latach stanie się wyższa niż 3 punkty procentowe to realnie będziemy otrzymywać płatności, które tracą na wartości. Chociaż z drugiej strony możemy zyskać, gdy wzięliśmy przykładowo obligację skarbu państwa 10 lat temu z kuponem wynoszącym 10 procent. Obecnie gdy mieliśmy deflację i bardzo niskie stopy procentowe zyskujemy bardzo wiele.

Ryzyko niewypłacalności z pewnością wszyscy bardzo dobrze rozumieją. Powstaje ono w momencie gdy podmiot oferujący obligacje nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań.

Z ryzykiem płynności możemy spotkać się na obligacjach jednostek samorządu terytorialnego oraz obligacjach niektórych przedsiębiorstw. Obrót na niektórych obligacjach jest bardzo niski, praktycznie zerowy. Jak jesteście ciekawi gdzie możemy zobaczyć jakie jednostki samorządowe oferują swoje obligacje to wejdźcie na ten link.

Jak inwestować w obligacje: podsumowanie

Sam temat związany z inwestowaniem w obligacje jest bardzo rozległy, wymagający dokładnego omówienia różnych aspektów. W dzisiejszym wpisie chciałem Wam przedstawić podstawy, które moim zdaniem każdy początkujący inwestor powinien posiadać. Żeby móc w przyszłości przejść do rzeczy bardziej zaawansowanych.

Do przeanalizowania przedsiębiorstwa powinniśmy posiadać podstawową wiedzę o obligacjach. Z uwagi na fakt, że wiele przedsiębiorstw korzysta z tego sposobu pożyczania kapitału. Znajdziemy sporo informacji o sposobie finansowania przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu finansowym. O tym dlaczego warto czytać sprawozdanie finansowe pisał ostatnio Michał w swoim cyklu edukacyjnym.

W kolejnych artykułach o obligacjach zajmiemy się obligacjami skarbu państwa i korporacyjnymi/przedsiębiorstw. Ten krótki wstęp powinien Wam pomóc zrozumieć czym są obligacje i w jaki sposób może patrzeć na nie początkujący inwestor.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

Literatura:
https://en.wikipedia.org/wiki/Bond_(finance)
http://www.gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_korporacyjnych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obligacja
https://en.wikipedia.org/wiki/Government_bond#History
https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_bond#History

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, wordbank.org, forsal.pl