Inwestowanie, Makro-ekonomia

Bezrobocie BAEL: kluczowe informacje

21 września 2017 • By

Bezrobocie BAEL: do czego potrzebne?

W dzisiejszym wpisie pokaże Wam kilka akapitów, a w nich w jaki sposób liczone jest bezrobocie BAEL. Wiedzieliście o tym, że nie otrzymując wynagrodzenia możecie być zaliczeni jako osoba pracująca? O tym i jeszcze kilku innych ciekawostkach dowiecie się z dzisiejszego artykułu.

Na początku zawsze nasuwa się pytanie: dlaczego urzędy statystyczne w danym kraju liczą swoją statystykę bezrobocia. A potem liczone jest bezrobocie dla statystyk międzynarodowych. Odpowiedź jest dosyć prosta: zmieniają się kryteria, które brane są pod uwagę podczas liczenia bezrobocia. Podobnie jak opisywałem Wam w poprzednich artykułach dotyczących inflacji. Z uwagi na fakt, że mamy naszą krajową inflację i inflacje HICP, czyli inflację zharmonizowaną. Podawaną na potrzeby statystyki do eurostatu.

Bezrobocie BAEL: lista

Poniżej rozwijana lista ze wszystkimi wpisami z cyklu o makro-ekonomii.

Kluczowe wskaźniki Polska (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki USA (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki Europa (rozwiń):

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Michał jest moim mentorem (info): partnerem trzech cykli edukacyjnych. Więcej na temat jego dwudziestoletniego doświadczenia jako inwestor indywidualny, analityk akcji/zarządzający przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić zarobki/PKB w Polsce. I sprawić aby miliony Polaków wróciły z imigracji do Polski. W tym celu Michał od 2007 roku prowadzi swojego bloga, gdzie już stworzył (i dalej tworzy) bazę wiedzy na temat inwestowania, gospodarki, demografii. Generalnie rzeczy ważnych dla każdego jak i dla przyszłości Polski. W tym celu stworzył między inny ten wpis: Jak rozpocząć inwestowanie? Co najpierw przeczytać lub zrobić? oraz poniższe cykle edukacyjne:

 1. 10 artykułów:  „Jak inwestować przy pomocy funduszy inwestycyjnych oraz bezpośrednio na giełdzie?”
 2. 10 artykułów o tym jak świadomie inwestować w spółki giełdowe: „Świadomy i aktywny inwestor giełdowy”: Struktura oszczędności Polaków: dlaczego tak mało oszczędności lokujemy na giełdzie?
 3. Cykl edukacyjny 8 artykułów analizujący: Cykl Kondratiewa, krach 1929, demografię Japonii wersus Polska oraz fundamentalną analizę rynku miedzi, złota, ropy naftowej i gazu ziemnego: Krach i Wojna: pięćdziesięcioletni Cykl Kondratiewa a granice kreowania długów.
 4. Seria edukacyjna dwudziestu artykułów „Jak zrobić z Polski drugi Londyn i podwoić wynagrodzenia?
 5. Seria edukacyjna o cyklu dziesięcioletnim (kilkanaście artykułów):  Prawdziwy rynek pracownika 🙂 Rok 2017/2018 będzie masakra! Obniżenie wieku emerytalnego -2 mln pracowników! Cykl dziesięcioletni na rynku pracy i w polskiej gospodarce

W szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Bezrobocie BAEL: definicja

Żeby odkopać najaktualniejszą definicję musimy przebrnąć przez różne akty prawne czy też encyklopedie internetowe. W tym opracowaniu skorzystałem z Badania Aktywność ekonomicznej ludności Polski za I kwartał 2016 roku i zasad metodycznych statystyki rynku pracy i wynagrodzeń za 2008 r.

Spójrzmy teraz jakie kryteria musi spełniać osoba, żeby była uznana ze bezrobotną:

Od I kwartału 2001 r. populacja bezrobotnych, według zaleceń EUROSTAT, została ograniczona do osób w wieku 15-74 lata. Bezrobotni są to osoby, które spełniły jednocześnie trzy warunki:

 1. w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (według definicji na str. 17),
 2.  aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę,
 3.  były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć (do 2003 r. włącznie, definicja nie uwzględniała ich gotowości do podjęcia pracy).

Źródło: GUS

W takich informacyjnych wpisach będę dużo cytował. Tak żeby niczego nie przekręcić.

Bezrobocie BAEL: kategorie

Jakie możemy znaleźć kategorie grupujące bezrobotnych:

Osoby bezrobotne zostały zaklasyfikowane do jednej z czterech kategorii:
• bezrobotni, którzy stracili pracę, tzn. osoby, które odeszły z ostatniego miejsca pracy nie z własnej inicjatywy i natychmiast (tzn. w ciągu trzech miesięcy) rozpoczęły poszukiwanie pracy,
• bezrobotni, którzy zrezygnowali z pracy, tzn. osoby, które odeszły z pracy z własnej inicjatywy i natychmiast rozpoczęły poszukiwanie pracy,
• bezrobotni, którzy powracają do pracy po przerwie, w czasie której nie poszukiwali pracy przez minimum 3 miesiące,
• bezrobotni, którzy nigdy nie pracowali i poszukują pierwszej w życiu pracy.

Źródło: GUS

Bezrobocie BAEL: metodyka

W jaki sposób zbierane są dane potrzebne do obliczenia wskaźnika bezrobocia BAEL? Wypiszę Wam teraz kilka najważniejszych punktów:

 • Od IV kwartału 1999 r. BAEL prowadzony jest w sposób ciągły.
 • W każdym z 13 tygodni danego kwartału ankieterzy odwiedzają określoną liczbę (aktualnie 4208) losowo wybranych mieszkań i zbierają dane o aktywności ekonomicznej w tygodniu poprzednim.
 • Badaniem objęte są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach.
 • Próbka mieszkań przeznaczonych do odwiedzin jest zmieniana z tygodnia na tydzień.
 • Próbki tygodniowe otrzymuje się z losowego podziału na 13 części próby kwartalnej, liczącej obecnie 54704 mieszkań.
 • Próba kwartalna została skonstruowana tak, aby każda z 13 próbek tygodniowych miała nie tylko jednakową wielkość, ale i jednakową budowę.

Źródło: GUS

Jak sami możecie zauważyć, ciężko tutaj o “krętactwo”. Jeżeli wszystkie badania przeprowadzane są zgodnie z w.w metodologią. To odzwierciedlają całkiem dobrze sytuację (nie mylić z sytuacją “w swojej głowie uważam, że…”). Teraz wypiszę Wam kilka dodatkowych informacji w punktach:

 • Od I kwartału 2010 roku próba do BAEL została dwukrotnie zwiększona w związku z koniecznością zapewnienia określonej w rozporządzeniu (Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej Nr 577/98 z dnia 9 marca 1998 roku)
 • 2% precyzji dla oceny zmian stanu między kwartałami na poziomie kraju dla populacji stanowiącej 5% ludności w wieku produkcyjnym.
 • Najniższym poziomem podziału administracyjnego, na którym są udostępniane dane z BAEL jest województwo. Wynika to z reprezentacyjnego charakteru badania i wielkości próby.
 • Dane na niższych poziomach podziału terytorialnego są obciążone zbyt dużym błędem losowym, podobnie jak dodatkowe przekroje w ujęciu wojewódzkim.

Źródło: GUS

Bezrobocie BAEL: podział ludności zgodnie z BAEL

Teraz jeszcze kilka słów o tym jak według badania aktywności ekonomicznej ludności dzielimy ludzi. Można ich podzielić na:

 • pracujących,
 • bezrobotnych,
 • biernych zawodowo

A zakres badanych obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej. Zerknijmy jeszcze na dokładną definicje w.w podziałów:

 Do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

— wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód, tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej

poza rolnictwem;

— miały pracę, ale jej nie wykonywały:

 • z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego (od 2014 r.) lub wypoczynkowego,
 • z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:

— do 3 miesięcy,

— powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia.

Do pracujących — zgodnie z międzynarodowymi standardami — zaliczani są również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.

Źródło: GUS

Tak wyglądała definicja kategorii uznających osoby pracujące. Powyżej już wypisałem jakie kryteria muszą spełniać osoby, żeby były uznane za bezrobotną. Dlatego teraz na koniec informacja o biernych zawodowo:

 Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.

Bezrobocie BAEL: bezrobocie publiczne a Bael

A tak wygląda wykres bezrobocia BAEL i GUS do 1 kwartału 2017 roku. Aktualnie czekamy na kolejne opracowanie bezrobocia BAEL za 2 kwartał 2017 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Warto wspomnieć, że aktualnie bezrobocie podawane przez urzędy pracy wynosi 7,1 za lipiec 2017 r.

Bezrobocie BAEL: przydatne linki
Bezrobocie BAEL: podsumowanie

Wpisy nie są jakimś popisem znajomości całej statystyki związanej z bezrobociem. Tylko zostały przygotowane w taki sposób, żeby każdy mógł sobie przeczytać w jaki sposób gromadzone są dane. Co bierze się pod uwagę itd. Żeby wiedzieć przykładowo, że do osób pracujących zalicza się osoby, które przepracowały 1 godzinę. Dodatkowo wiedzieć, że według statystyki gdy osoby pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej to też zaliczane są do grona pracujących.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

A może zainteresują Ciebie te rzeczy >>> Bezpłatne 51 szkoleń online z inwestowania dla każdego + Klub Giełdowy! <<<

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, wordbank.org, forsal.pl