Inwestowanie, Makro-ekonomia

Bezrobocie w Polsce, w jaki sposób jest liczone i jego główne elementy

14 września 2017 • By

Bezrobocie w Polsce

Przeważnie w mediach podawane bezrobocie w Polsce wywołuje bardzo duże emocje. Podczas cyklu 10-letniego opisywanego przez Michała możemy spotkać się z odczytem bardzo niskiego bezrobocia. Następnie podnoszone są głosy, że prawdziwe bezrobocie wynosi zdecydowanie więcej. Dlatego w tym wpisie zajmiemy się najważniejszymi elementami związanymi z bezrobociem w Polsce.

Bezrobocie w Polsce: ogrom danych statystycznych

Artykuły nie mają na celu zamienienia inwestorów w urzędy statystyczne, tylko chciałbym Wam przedstawić drugą stronę medalu. Czyli w jaki sposób konstruowane są wskaźniki. Oczywiście wyjaśnienie moje nie będzie na tak wysokim poziomie co opracowania. Jednakże zaprezentuje Wam sporo informacji, których jeszcze nie zbadaliśmy. Co przełoży się w przyszłości na lepsze zrozumienie tematu związanych z gospodarką, ekonomią, inwestowaniem czy analizą makro-ekonomiczną.

Bezrobocie w Polsce: lista

Poniżej rozwijana lista ze wszystkimi wpisami z cyklu o makro-ekonomii.

Kluczowe wskaźniki Polska (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki USA (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki Europa (rozwiń):

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Michał jest moim mentorem (info): partnerem trzech cykli edukacyjnych. Więcej na temat jego dwudziestoletniego doświadczenia jako inwestor indywidualny, analityk akcji/zarządzający przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić zarobki/PKB w Polsce. I sprawić aby miliony Polaków wróciły z imigracji do Polski. W tym celu Michał od 2007 roku prowadzi swojego bloga, gdzie już stworzył (i dalej tworzy) bazę wiedzy na temat inwestowania, gospodarki, demografii. Generalnie rzeczy ważnych dla każdego jak i dla przyszłości Polski. W tym celu stworzył między inny ten wpis: Jak rozpocząć inwestowanie? Co najpierw przeczytać lub zrobić? oraz poniższe cykle edukacyjne:

 1. 10 artykułów:  „Jak inwestować przy pomocy funduszy inwestycyjnych oraz bezpośrednio na giełdzie?”
 2. 10 artykułów o tym jak świadomie inwestować w spółki giełdowe: „Świadomy i aktywny inwestor giełdowy”: Struktura oszczędności Polaków: dlaczego tak mało oszczędności lokujemy na giełdzie?
 3. Cykl edukacyjny 8 artykułów analizujący: Cykl Kondratiewa, krach 1929, demografię Japonii wersus Polska oraz fundamentalną analizę rynku miedzi, złota, ropy naftowej i gazu ziemnego: Krach i Wojna: pięćdziesięcioletni Cykl Kondratiewa a granice kreowania długów.
 4. Seria edukacyjna dwudziestu artykułów „Jak zrobić z Polski drugi Londyn i podwoić wynagrodzenia?
 5. Seria edukacyjna o cyklu dziesięcioletnim (kilkanaście artykułów):  Prawdziwy rynek pracownika 🙂 Rok 2017/2018 będzie masakra! Obniżenie wieku emerytalnego -2 mln pracowników! Cykl dziesięcioletni na rynku pracy i w polskiej gospodarce

W szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Bezrobocie w Polsce: definicja

Gdybyśmy zapytali statystycznego Polaka kim jest osoba bezrobotna to prawdopodobnie moglibyśmy usłyszeć, że to taki “leń” siedzący na kanapie i nic nie robiący. A co najzabawniejsze, każdy myśli, że jego definicja jest najlepsza: taka “najmojsza”. Jednakże gdy dochodzimy do momentu w którym trzeba przeprowadzić badanie statystyczne pojawiają się pytania. A właściwie to mnóstwo pytań. Na dobry początek zerknijmy do słownika na definicję bezrobotnego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

bezrobotnym – oznacza to osobę, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 1. ukończyła 18 lat
 2. nie osiągnęła wieku emerytalnego
 3. nie ukończyła 60 lat- kobieta lub 65 lat – mężczyzna
 4. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy
 5. nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy
 6. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej
 7. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej,
 8. nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 9. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności
 10. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
 11. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego
 12. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych
 13. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego
 14. nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
 15. nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Źródło: ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Tak naprawdę to dopiero początek zabawy z bezrobotnymi w naszym kraju. Z uwagi na fakt, że powyżej wkleiłem Wam nagłówki związane z ustaleniem kto może być bezrobotnym. Teraz powstaje pytanie w jaki sposób zliczamy wskaźnik bezrobocia i kto dokładnie jest brany pod uwagę. O tym w kolejnym akapicie.

Bezrobocie w Polsce: bierni zawodowo, kto to taki?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że podczas obliczania bezrobocia w Polsce bierzemy pod uwagę pracujących i bezrobotnych. Jednakże w różnych opracowaniach możemy znaleźć 3 kategorie statusu na rynku pracy. Czyli oprócz osoby pracującej i bezrobotnej wchodzą do naszego koszyka bierni zawodowo, czyli kto dokładnie?

Ludność bierna zawodowo są to wszystkie osoby powyżej 15 roku życia, które nie zostały zakwalifikowane jako pracujące ani jako bezrobotne. Metodyka przyjęta do badań pochodziła z narodowego spisu powszechnego z 2002 roku i definicji BAEL. Dokładnie to ludność bierna zawodowo:

 • nie pracowała, nie miała miejsca pracy i jej nie poszukiwała
 • nie pracowały, jednakże poszukiwały pracy, ale nie były zdolne do jej podjęcia
 • nie pracowały, ale miały załatwioną pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie

Na koniec warto wspomnieć, że do grupy biernych zawodowo wliczani są tzw. zniechęceni. Czyli tacy ludzie, którzy nie poszukują pracy, ponieważ uważają, że jej nie znajdą.

Bezrobocie w Polsce: jak liczymy wskaźniki?

Głównym wskaźnikiem podawanym w mediach jest stopa bezrobocia. Wynik otrzymuje poprzez podzielenie liczby bezrobotnych przez aktywnych zawodowo, ze wzoru:

Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS

Drugim dosyć często spotykanym wskaźnikiem jest wskaźnik zatrudnienia. Obliczamy go poprzez podzielnie liczby pracujących przez ogólną liczbę ludności powyżej 15 roku życia:

Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS

Trzecim wskaźnikiem może być współczynnik aktywności zawodowej. Liczymy go poprzez podzielenie liczby aktywnych zawodowo (bezrobotnych + pracujących) przez liczbę ludności powyżej 15 roku życia:

Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS

Bezrobocie w Polsce: ludność 

Żeby dobrze zrozumieć powyższe wskaźniki musimy zrozumieć w jaki sposób liczona jest wskaźnik (L). Czyli wskaźnik ludności, poniżej przedstawiam wzór:

Opracowanie własne na podstawie opracowania GUS

Bezrobocie w Polsce: kogo zalicza się do osób pracujących?

Poniżej definicja osoby pracującej:

Przez pracujących w gospodarce narodowej w badaniach prowadzonych poprzez przedsiębiorstwa i jednostki sfery budżetowej rozumie się:

1) osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w formie wynagrodzenia za pracę) lub dochód, bez względu na czas i miejsce trwania tej pracy, na podstawie stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na podstawie której jest świadczona praca; bez osób pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Źródło: zasady metodyczne rynku pracy

Jeżeli macie ochotę to na 23 stronie znajdziecie rozszerzoną definicję osoby pracującej.

Bezrobocie w Polsce: BAEL a bezrobocie w gospodarce narodowej

A tak wygląda wykres bezrobocia BAEL i GUS do 1 kwartału 2017 roku. Aktualnie czekamy na kolejne opracowanie bezrobocia BAEL za 2 kwartał 2017 roku.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Warto wspomnieć, że aktualnie bezrobocie podawane przez urzędy pracy wynosi 7,1% za lipiec 2017 r.

Bezrobocie w Polsce: podsumowanie

To tyle w tym wpisie. Z pewnością po przeczytaniu całego wpisu dochodzicie do wnioski, że trzeba się sporo postarać żeby namieszać w tym wskaźniku. Możliwe jest, że jakieś promile są”podciągane” przez urzędy. W szczególności gdy na rynku panuje gorsza koniunktura. Jednakże, większe zakrzywiane rzeczywistości jest raczej bardzo trudne.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

A może zainteresują Ciebie te rzeczy >>> Bezpłatne 51 szkoleń online z inwestowania dla każdego + Klub Giełdowy! <<<

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, wordbank.org, forsal.pl