Inwestowanie, Makro-ekonomia

Wskaźniki koniunktury

30 listopada 2017 • By

Wskaźniki koniunktury

Żeby dobrze zapoznać się ze stanem danej gospodarki powinniśmy poznać wskaźniki koniunktury. W szczególności jak wyglądają nastroje w przetwórstwie przemysłowym, handlu, usługach i budownictwie. Dlatego przygotowałem dla Was ten wpis, w którym opisuje w.w wskaźniki. Przede wszystkim jak zrozumieć każdy z nich.

Wskaźniki koniunktury: lista

To jest wpis z cyklu edukacyjnego:

“Kluczowe wskaźniki ekonomiczne Polska, USA oraz Europa”

Kluczowe wskaźniki Polska (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki USA (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki Europa (rozwiń):

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Michał jest moim mentorem (info): partnerem trzech cykli edukacyjnych. Więcej na temat jego dwudziestoletniego doświadczenia jako inwestor indywidualny, analityk akcji/zarządzający przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić zarobki/PKB w Polsce. I sprawić aby miliony Polaków wróciły z imigracji do Polski. W tym celu Michał od 2007 roku prowadzi swojego bloga, gdzie już stworzył (i dalej tworzy) bazę wiedzy na temat inwestowania, gospodarki, demografii. Generalnie rzeczy ważnych dla każdego jak i dla przyszłości Polski. W tym celu stworzył między inny ten wpis: Jak rozpocząć inwestowanie? Co najpierw przeczytać lub zrobić? oraz poniższe cykle edukacyjne:

 1. 10 artykułów:  „Jak inwestować przy pomocy funduszy inwestycyjnych oraz bezpośrednio na giełdzie?”
 2. 10 artykułów o tym jak świadomie inwestować w spółki giełdowe: „Świadomy i aktywny inwestor giełdowy”: Struktura oszczędności Polaków: dlaczego tak mało oszczędności lokujemy na giełdzie?
 3. Cykl edukacyjny 8 artykułów analizujący: Cykl Kondratiewa, krach 1929, demografię Japonii wersus Polska oraz fundamentalną analizę rynku miedzi, złota, ropy naftowej i gazu ziemnego: Krach i Wojna: pięćdziesięcioletni Cykl Kondratiewa a granice kreowania długów.
 4. Seria edukacyjna dwudziestu artykułów „Jak zrobić z Polski drugi Londyn i podwoić wynagrodzenia?
 5. Seria edukacyjna o cyklu dziesięcioletnim (kilkanaście artykułów):  Prawdziwy rynek pracownika 🙂 Rok 2017/2018 będzie masakra! Obniżenie wieku emerytalnego -2 mln pracowników! Cykl dziesięcioletni na rynku pracy i w polskiej gospodarce

W szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Wskaźniki koniunktury: przetwórstwo przemysłowe

W poszczególnym akapicie wypiszę Wam najważniejsze według mnie rzeczy podane w metodologii GUS. I dodatkowo podepnę link do każdych z nich. Tak żebyście mogli sobie sprawdzić dokładnie co zostało zawarte. Przejdźmy teraz do wskaźnika przetwórstwa przemysłowego.

Na samym początku każdej metodologii znajdziemy informację o tym, że badanie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym obejmują podmioty: prowadzące działalność z zakresu przetwórstwa (PKD 2007) należące do sekcji C. Dlatego teraz przyjrzyjmy się kawałkowi tablicy poniżej:

Źródło: PKD

To jest tylko wycinek sekcji C dotyczącej przetwórstwa przemysłowego. Chętni będą mogli sobie zgłębić informację bardziej, link powyżej.

Teraz zerknijmy jakie przedsiębiorstwa są brane pod uwagę. W podziale na liczbę pracujących:

 • małe (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób),
 • średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób),
 • duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

I na koniec wypiszę Wam w punktach najważniejsze informacje:

 • pod uwagę branych jest 3500 przedsiębiorstw (brane są pod uwagę wszystkie jednostki duże + 10% przedsiębiorstw małych i średnich)
 • badanie nie bierze pod uwagę mikro-przedsiębiorstw (znajdziemy informację, że generują one niespełna 5 % przychodów badanych przedsiębiorstw)
 • badania prowadzone są z częstotliwością miesięczna
 • dodatkowo zbierane są dane raz na kwartał (uzupełniające)

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Generalnie to przeprowadzane są badania diagnostyczne i prognostyczne. Poniżej macie przykłady, jak wyglądają ankiety.

Diagnostyczna:

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Prognostyczna:

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Uwaga: jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie z jakich punktów składa się każdy wskaźnik to koniecznie zerknijcie na metodologię. Na samym dole macie link! A jeżeli chcecie zerknąć jak wygląda cała ankieta to wyżej macie link lub na samym dole.

I na koniec przedstawiam Wam wykres jak wyglądała ogólna koniunktura w przetwórstwie przemysłowym od 2000 roku:

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z pewnością zastanawiacie się dlaczego na osi jest wielkość od 40 do -40. Poniżej zacytuję Wam informację z GUS:

Na podstawie zebranych odpowiedzi obliczane są wskaźniki ważone przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w cenach bieżących w przetwórstwie przemysłowym. Wskaźniki te przyjmują wartości z przedziału od -100 do +100. Dodatnia wartość wskaźnika oznacza dobrą koniunkturę, zaś ujemna – koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych przedsiębiorstw.

Źródło:Uwagi metodyczne przetwórstwa przemysłowego

Wskaźniki koniunktury: budownictwo

Następnym bardzo ważnym wskaźnikiem przy badaniu koniunktury gospodarczej jest budownictwo. Podobnie jak powyżej, GUS podał informację w metodologii o tym, że badane przedsiębiorstwa zaklasyfikowane są do sekcji F z (PKD 2007). Poniżej mały wycinek:

Źródło: PKD

To jest tylko wycinek sekcji F dotyczącej budownictwa. Chętni będą mogli sobie zgłębić informację bardziej, link powyżej.

Teraz zerknijmy jakie przedsiębiorstwa brane są pod uwagę według ilości zatrudnionych:

 • małe (o liczbie pracujących do 49 osób, w podziale na mikro – do 9 osób i pozostałe małe),
 • średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób),
 • duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

I na koniec wypiszę Wam w punktach najważniejsze informacje:

 • ilość przedsiębiorstw branych pod uwagę wynosi 5000 (do puli wchodzą wszystkie jednostki duże + średnie. Dodatkowo brany jest pod uwagę 1% podmiotów małych)
 • badania prowadzone są z częstotliwością miesięczna

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Tutaj możecie zobaczyć sobie na ankietę, poniżej znajdziecie link do całości

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Uwaga: jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie z jakich punktów składa się każdy wskaźnik to koniecznie zerknijcie na metodologię. Na samym dole macie link! A jeżeli chcecie zerknąć jak wygląda cała ankieta to wyżej macie link lub na samym dole.

I na koniec przedstawią Wam wykres jak wyglądała ogólna koniunktura w budownictwie od 2000 roku:

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wskaźniki koniunktury: handel

Teraz zerkniemy jak wygląda handel we wskaźniku koniunktury. Do wskaźnika obejmującego handel wliczane są przedsiębiorstwa zakwalifikowane do sekcji G (PDK 2007). Zerknijmy teraz jak wygląda mała część z nich:

Źródło: PKD

Teraz zerknijmy jakie przedsiębiorstwa brane są pod uwagę według ilości zatrudnionych:

 • małe (o liczbie pracujących do 49 osób, w podziale na mikro – do 9 osób i pozostałe małe),
 • średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób),
 • duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

I na koniec wypiszę Wam w punktach najważniejsze informacje:

 • do badania bierze się pod uwagę około 9000 przedsiębiorstw (tak samo jak w przypadku budownictwa: w skład wchodzą wszystkie jednostki średnie i duże + 1% ze zbiorowości przedsiębiorstw małych)
 • badania prowadzone są z częstotliwością miesięczna

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Tutaj możecie zobaczyć sobie na ankietę, poniżej znajdziecie link do całości:

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Uwaga: jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie z jakich punktów składa się każdy wskaźnik to koniecznie zerknijcie na metodologię. Na samym dole macie link! A jeżeli chcecie zerknąć jak wygląda cała ankieta to wyżej macie link lub na samym dole.

I na koniec przedstawią Wam wykres jak wyglądała ogólna koniunktura w handlu od 1993 roku:

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wskaźniki koniunktury: usługi

W przypadku usług w metodologii możemy przeczytać, że zakres obejmujący naszą ostatnią grupę jest bardzo szeroki. Usługi obejmują między innymi:

 • transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
 • działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I),
 • informacja i komunikacja (sekcja J),
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K)

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Pod wypunktowanymi wyżej informacjami pozostawiam Wam link. Z uwagi na fakt, że podałem tylko 4 sekcje obejmujące usług. A jest ich dokładnie 11. Poniżej przedstawiam Wam wycinek jednej z nich, czyli sekcji H: transportu i gospodarki magazynowej

Źródło: PKD

Podobnie jak w budownictwie i handlu obserwowane podmioty dzieli się na następujące cztery klasy:

– małe (o liczbie pracujących do 49 osób, w podziale na mikro– do 9 osób i pozostałe małe),

– średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób),

– duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).

I na koniec wypiszę Wam w punktach najważniejsze informacje:

 • do badania bierze się pod uwagę 5000 przedsiębiorstw (badanie obejmuje w całości dużą grupę oraz 1% podmiotów małych i średnich)
 • dodatkowo warto wspomnieć, że przestrzegana jest zasada: gdzie do próby bierze się wszystkie jednostki regularnie uczestniczące w badaniu

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Tutaj możecie zobaczyć sobie na ankietę, poniżej znajdziecie link do całości:

Źródło: badanie koniunktury gospodarczej 

Uwaga: jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie z jakich punktów składa się każdy wskaźnik to koniecznie zerknijcie na metodologię. Na samym dole macie link! A jeżeli chcecie zerknąć jak wygląda cała ankieta to wyżej macie link lub na samym dole.

I na koniec przedstawią Wam wykres jak wyglądała ogólna koniunktura w transporcie i gospodarce magazynowej od 2003 r:

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Uwaga: jest to tylko jeden z wielu wskaźników koniunktury w usługach. Zgodnie z wyżej wymienionymi PKD w tym akapicie.

Wskaźniki koniunktury: wskaźnik syntetyczny

GUS przygotował dodatkowo syntetyczny wskaźnik koniunktury, który posiada określony procent w.w wskaźników i tworzy z niego jeden wielki. Dany wskaźnik syntetyczny podawany przez GUS jest wyrównany sezonowo i zestandaryzowany. Poniżej przedstawiam Wam jakie jeszcze dokładnie zostały wzięte pod uwagę rzeczy:

 • przetwórstwo przemysłowe:  wskaźnik dotyczący poziomu zapasów (z odwrotnym znakiem), bieżącego portfela zamówień oraz przewidywanej produkcji
 • budownictwo:  wskaźnik dotyczący bieżącego portfela zamówień i przewidywanego zatrudnienia
 • handel detaliczny: wskaźnik dotyczący poziomu zapasów (z odwrotnym znakiem) oraz przeszłej i przyszłej sprzedaży
 • usługi: wskaźnik dotyczący ogólnej sytuacji jednostki, popytu w ostatnich trzech miesiącach oraz przewidywanego popytu.

Źródło: GUS

Wagi poszczególnych wskaźników:

 • przetwórstwo przemysłowe: 50%
 • budownictwo 6%
 • handel: 6%
 • usługi: 38%

A teraz na koniec wykres, jak wyglądał wskaźnik:

Wskaźniki koniunktury syntetyczny

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wskaźniki koniunktury: dodatkowe ciekawe linki
Wskaźniki koniunktury: podsumowanie

Wskaźniki koniunktury mogą nam pokazać sporo ciekawych rzeczy. W szczególności, gdy zapoznamy się z nimi bardzo dogłębnie. Z bardzo prostej przyczyny: każda spółka musi zarabiać, żeby jej kurs rósł. A przy dobrej koniunkturze zyski powinny być większe.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

A może zainteresują Ciebie te rzeczy >>> Bezpłatne 51 szkoleń online z inwestowania dla każdego + Klub Giełdowy! <<<

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, worldbank.org, forsal.pl