Bilans Płatniczy, Inwestowanie, Makro-ekonomia

Rachunek finansowy: część pierwsza

24 sierpnia 2017 • By

Rachunek finansowy

W tym artykule podobnie jak w poprzednich związanych z bilansem płatniczym, zapoznamy się z definicjami. W szczególności poruszymy niezbędne minimum przydatne do rozumienia jak wygląda rachunek finansowy.

Rachunek finansowy: lista

Poniżej macie listę podlinkowanych wpisów. Klikając na strzałkę możecie rozwinąć każdą z list.

Kluczowe wskaźniki Polska (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki USA (rozwiń):

Kluczowe wskaźniki Europa (rozwiń):

Powyższy cykl edukacyjny powstaje w ramach współpracy z Michałem Stopką. Michał jest moim mentorem (info): partnerem trzech cykli edukacyjnych. Więcej na temat jego dwudziestoletniego doświadczenia jako inwestor indywidualny, analityk akcji/zarządzający przeczytacie tutaj.

logo2

Marzeniem Michała jest zbudowanie silnie wyedukowanego ekonomicznie społeczeństwa. Jest to jeden z kluczowych elementów, dzięki któremu Michał chce podwoić zarobki/PKB w Polsce. I sprawić aby miliony Polaków wróciły z imigracji do Polski. W tym celu Michał od 2007 roku prowadzi swojego bloga, gdzie już stworzył (i dalej tworzy) bazę wiedzy na temat inwestowania, gospodarki, demografii. Generalnie rzeczy ważnych dla każdego jak i dla przyszłości Polski. W tym celu stworzył między inny ten wpis: Jak rozpocząć inwestowanie? Co najpierw przeczytać lub zrobić? oraz poniższe cykle edukacyjne:

 1. 10 artykułów:  „Jak inwestować przy pomocy funduszy inwestycyjnych oraz bezpośrednio na giełdzie?”
 2. 10 artykułów o tym jak świadomie inwestować w spółki giełdowe: „Świadomy i aktywny inwestor giełdowy”: Struktura oszczędności Polaków: dlaczego tak mało oszczędności lokujemy na giełdzie?
 3. Cykl edukacyjny 8 artykułów analizujący: Cykl Kondratiewa, krach 1929, demografię Japonii wersus Polska oraz fundamentalną analizę rynku miedzi, złota, ropy naftowej i gazu ziemnego: Krach i Wojna: pięćdziesięcioletni Cykl Kondratiewa a granice kreowania długów.
 4. Seria edukacyjna dwudziestu artykułów „Jak zrobić z Polski drugi Londyn i podwoić wynagrodzenia?
 5. Seria edukacyjna o cyklu dziesięcioletnim (kilkanaście artykułów):  Prawdziwy rynek pracownika 🙂 Rok 2017/2018 będzie masakra! Obniżenie wieku emerytalnego -2 mln pracowników! Cykl dziesięcioletni na rynku pracy i w polskiej gospodarce

W szczególności Michał stawia na rozwój rynku kapitałowego i przedsiębiorczości, nie tylko słownie. Również zaangażował się finansowo w pomoc przy rozwoju mojego bloga. Będąc partnerem tego cyklu edukacyjnego. Pamiętajcie, decyzja każdego z Was o tym czy pomożecie drugiej osobie, może wpłynąć na losy naszego kraju. Tylko powstaje pytanie, ilu nas będzie? I czy będziemy wspólnie walczyć o dobro nas wszystkich. Pojedynczo jesteśmy tylko nic nieznaczącymi jednostkami. W grupie tworzymy ogromną siłę, która ma wpływ na przebieg spraw w Polsce.

Rachunek finansowy: zawartość

Co dokładnie zawiera w sobie rachunek finansowy? Zgodnie z definicją NBP, zawiera on:

 • inwestycje bezpośrednie
 • inwestycje portfelowe
 • pozostałe inwestycje
 • oficjalne aktywa rezerwowe
 • pochodne instrumenty finansowe

Dodatkowo w opracowaniu tworzonym przez NBP. Możemy znaleźć podział między innymi (poniżej grafika):

Źródło: Bilans Płatniczy RP za 1 kwartał 2017 r.

Rachunek finansowy pasywa: definicje

Teraz korzystając z metodologii NBP, zerkniemy na skrócone definicje do każdej z w.w pozycji.

Tak wygląda definicja inwestycji bezpośrednich w pasywach

Inwestycje bezpośrednie: pasywa

Zgodnie z definicją opracowaną przez OECD inwestycje bezpośrednie są to inwestycje pomiędzy podmiotami połączonymi relacją inwestycji bezpośrednich. Relacja inwestycji bezpośrednich tworzy się, gdy jeden podmiot ma uprawnienia do co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym drugiego podmiotu. Inwestycje bezpośrednie obejmują akcje i inne formy udziałów kapitałowych, reinwestycje zysków oraz należności i zobowiązania związane z instrumentami dłużnymi.

Źródło: NBP

Jeżeli dobrze zrozumiałem definicję, to do inwestycji bezpośrednich (pasywów). Czyli inwestycji podmiotu z zagranicy. Ujmowane są inwestycje bezpośrednie w momencie kiedy podmiot zagraniczny posiada co najmniej 10% akcji danej spółki/podmiotu.

Przejdźmy teraz do kolejnej definicji:

Definicja Inwestycje portfelowe: pasywa

obejmują transgraniczne transakcje, których przedmiotem są dłużne lub udziałowe papiery wartościowe, z wyjątkiem transakcji zaliczanych do inwestycji bezpośrednich lub oficjalnych aktywów rezerwowych.

Źródło: NBP

I w tym przypadku należy rozwinąć definicję co obejmują udziałowe papiery wartościowe, oprócz akcji obejmują one również:

  • certyfikaty inwestycyjne
  • jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania
 • kwity depozytowe

Resztę możecie sobie doczytać z załączonego linki powyżej. Tematyka jest mocno zaawansowana, dlatego polecam Wam opracowania NBP.

Przejdźmy teraz do pozostały inwestycji:

Pozostałe inwestycje: pasywa

Pozostałe inwestycje obejmują wszystkie transakcje finansowe, które nie są ujęte w inwestycjach bezpośrednich, inwestycjach portfelowych lub w aktywach rezerwowych. Pozostałe inwestycje zawierają:

  • pozostałe udziały,
  • rachunki bieżące i depozyty,
  • kredyty i pożyczki,
  • rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,
  • kredyty handlowe i zaliczki,
 • pozostałe aktywa i pasywa oraz specjalne prawa ciągnienia.

Pozostałe inwestycje (z wyłączeniem kredytów handlowych) prezentowane są Bilans płatniczy Statystyka bilansu płatniczego 25 zgodnie z zasadą memoriału, tj. wyceniane z uwzględnieniem wartości naliczonych i niezapłaconych odsetek.

Źródło: NBP

Rachunek finansowy aktywa: definicje

Teraz przejdziemy do pozycji rachunku finansowego zawierającego aktywa. Czyli informacji co Polski kapitał kupował za granicą. Pierwsza definicja inwestycji bezpośrednich:

Inwestycje bezpośrednie: aktywa

Zgodnie z definicją opracowaną przez OECD inwestycja bezpośrednia za granicą jest to inwestycja dokonana przez rezydenta jednej gospodarki (inwestora bezpośredniego) w celu osiągnięcia długotrwałej korzyści z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo będące rezydentem innej gospodarki (podmiot bezpośredniego inwestowania).

Źródło: NBP

Jeżeli dobrze zrozumiałem definicję to można przedstawić ją tak: Ja (rezydent z Polski) kupuje aktywa za granicą. Wkleiłem Wam tutaj dwa zdania, w metodologii NBP znajdziecie zdecydowanie więcej.

Tak wygląda definicja inwestycji portfelowych w aktywach

Inwestycje portfelowe: aktywa

Inwestycje portfelowe są to inwestycje w papiery wartościowe, których nie zalicza się do inwestycji bezpośrednich ani do aktywów rezerwowych. Inwestycje portfelowe obejmują udziałowe i dłużne papiery wartościowe.

Źródło: NBP

Tutaj podobnie jak przy rachunku inwestycji portfelowych (pasywach). Mamy praktycznie taką samą definicję.

Spójrzmy teraz na kolejną definicję, czyli pozostałych inwestycji w aktywach:

Pozostałe inwestycje: aktywa

Pozostałe inwestycje obejmują stany pozostałych aktywów i pasywów finansowych, które nie są ujęte w inwestycjach bezpośrednich, inwestycjach portfelowych lub aktywach rezerwowych. Pozostałe inwestycje zawierają: pozostałe udziały kapitałowe, kredyty handlowe i zaliczki, kredyty i pożyczki, rachunki bieżące i depozyty, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, SDR (alokacja) oraz pozostałe aktywa i pasywa

Źródło: NBP

Przedostatnia definicja to aktywa rezerwowe, przedstawione poniżej:

Aktywa rezerwowe: aktywa

Do aktywów rezerwowych zalicza się aktywa zagraniczne, które są łatwo dostępne i kontrolowane przez Narodowy Bank Polski. Aktywa te mogą być wykorzystane do bezpośredniego finansowania potrzeb w zakresie bilansu płatniczego, do interwencji na rynkach walutowych, aby mieć wpływ na kurs walutowy, oraz do innych działań władzy monetarnej (między innymi do takich jak utrzymywanie zaufania do waluty i gospodarki).

Źródło: NBP

Aktywa rezerwowe obejmują:

– złoto monetarne, wyceniane na dzień bilansowy wg średniej ceny rynkowej;
– specjalne prawa ciągnienia (SDR);
– pozycję rezerwową w Międzynarodowym Funduszu Walutowym;
– inne aktywa rezerwowe (gotówka, rachunki bieżące i lokaty, reverse repo oraz papiery wartościowe pochodzące z emisji podmiotów zagranicznych w walutach wymienialnych)

Źródło: NBP

Na koniec zerknijmy na definicję pochodnych instrumentów finansowych:

Pochodne instrumenty finansowe: 

Pochodne instrumenty finansowe to instrumenty, których wartość zależy od wartości innych, prostszych instrumentów, nazywanych instrumentami bazowymi, takich jak akcje, obligacje, stopy procentowe, kursy walut, towary czy indeksy. Dzięki instrumentom pochodnym możliwy jest obrót ryzykiem niezależnie od instrumentu bazowego. Przykładami instrumentów pochodnych są:

 • swapy,
 • opcje,
 • futures,
 • warranty.

Źródło: NBP

Rachunek finansowy: artykuły, które pomogą Ci zrozumieć ten wpis
Rachunek finansowy: podsumowanie

Z chęcią bym przeszedł teraz do omawia praktycznych informacji z rachunku finansowego. Jednakże będzie to zbyt dużo jak na jeden artykuł. W szczególności dla osób mniej zaawansowanych. Dlatego zapraszam Was do kolejnego artykułu w którym pokaże Wam takie najciekawsze rzeczy związane z rachunkiem finansowym.

Na koniec jeszcze wspomnę, że warto zerknąć na całe opracowanie NBP. Z uwagi na fakt, że w tym artykule nie ująłem:

 • w jaki sposób zbierane są dane przez NBP
 • dokładnej budowy poszczególnych pozycji

Jest to kilkadziesiąt stron czystych definicji, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Dlatego zalecam porcjowanie sobie tak ogromnego tematu. Jeżeli jesteś osoba mniej doświadczoną.

Zapisz się na newsletter bo dzięki temu będziesz na bieżąco z nowymi artykułami! Po potwierdzeniu subskrypcji otrzymasz dostęp do wartościowych narzędzi w excel.

A może zainteresują Ciebie te rzeczy >>> Bezpłatne 51 szkoleń online z inwestowania dla każdego + Klub Giełdowy! <<<

Na koniec standardowo Apel Michała:

Zgodnie ze sławnym powiedzeniem Billa Clintona: „Gospodarka Głupcze mam do Was ogromny apel:

 • Rozmawiajcie ze znajomymi na tematy ważne dla Polski, szczególnie te związane z gospodarką. Śledźcie wypowiedzi wszystkich polityków (tutaj są linki na FB). Pytajcie co i jak konkretnie mają zamiar zrobić w kwestiach gospodarczych i finansów publicznych? Jakie dokładnie będzie to miało przełożenie na stronę przychodową i kosztową? Czy oni wiedzą o czym w ogóle mówią? Nie dajcie się zwieść sloganom i byle jakim odpowiedziom bo slogany nic nie zmienią!
 • Jeżeli jesteś dziennikarzem czy blogerem, pisz jak najwięcej na tematy gospodarcze! Merytoryczna dyskusja w tym zakresie, to klucz do sukcesu naszego kraju, mocnego wzrostu wynagrodzeń w Polsce i powrotu kilku mln osób z emigracji oraz poprawy sytuacji finansów publicznych! Zgodnie z moim artykułem i poniższym wykresem: W matni: krach polskiej gospodarki w ciągu kilkunastu lat? Podatki + wyjazdy = bankructwo państwa i ZUS

wynagrodzenia-a-pkb

Źródło: powyższy artykuł, obliczenia własne dla roku 2012 na podstawie GUS, wordbank.org, forsal.pl